„Zaś przez Boga został nazwany Arcykapłanem według porządku Melchicedeka.”

Nowa Biblia Gdańska: List do Hebrajczyków 5,10

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 37:28

37:1
Dawidowy. Nie gniewaj się na niegodziwych, Nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość.
37:2
Bo uschną szybko jak trawa I zwiędną jak zielona murawa.
37:3
Zaufaj Panu i czyń dobrze, Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność!
37:4
Rozkoszuj się Panem, A da ci, czego życzy sobie serce twoje!
37:5
Powierz Panu drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni.
37:6
Wyniesie jak światło sprawiedliwość twoją, A prawo twoje jak słońce w południe.
37:7
Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w nim nadzieję. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, Na człowieka, który knuje złe zamiary!
37:8
Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości! Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego...
37:9
Bo niegodziwcy będą wytępieni, Ci zaś, którzy pokładają nadzieję w Panu, odziedziczą ziemię.
37:10
Jeszcze trochę, a nie będzie bezbożnego; Spojrzysz na miejsce jego, a już go nie będzie.
37:11
Lecz pokorni odziedziczą ziemię I rozkoszować się będą obfitym pokojem.
37:12
Bezbożny źle myśli o sprawiedliwym I zgrzyta na niego zębami.
37:13
Ale Pan śmieje się z niego, Bo widzi, że nadchodzi dzień jego.
37:14
Bezbożni dobyli miecza i napinają łuk swój, Aby powalić ubogich i biednych, Aby wymordować tych, którzy idą drogą prawą,
37:15
Lecz miecz ich wbije się w ich własne serca, A łuki ich będą połamane.
37:16
Lepsza jest odrobina u sprawiedliwego, Niż mnóstwo dostatków u bezbożnych.
37:17
Bo ramiona bezbożnych będą połamane, Ale sprawiedliwych Pan podeprze.
37:18
Pan troszczy się o dni niewinnych, Przeto dziedzictwo ich trwać będzie na wieki.
37:19
Nie będą zawstydzeni w złym czasie, A w dniach głodu będą nasyceni.
37:20
Zaiste, bezbożni wyginą, A nieprzyjaciele Pana są jak ogień w piecu, zniszczeją, pójdą z dymem.
37:21
Bezbożny pożycza i nie oddaje, Sprawiedliwy zaś lituje się i rozdaje.
37:22
Bo ci, którym On błogosławi, posiądą ziemię, A ci, których On przeklina, będą wytępieni.
37:23
Pan kieruje krokami męża, Wspiera tego, którego droga mu się podoba.
37:24
Choćby się potknął, nie przewróci się, Gdyż Pan podtrzyma go ręką swoją.
37:25
Byłem młody i zestarzałem się, A nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, Ani potomków jego żebrzących chleba.
37:26
Codziennie lituje się i pożycza, A potomstwo jego jest błogosławione.
37:27
Stroń od złego i czyń dobrze, A zawsze będziesz mieszkał bezpiecznie.
37:28
Bo Pan miłuje prawo I nie opuszcza swoich wiernych, Na wieki ich strzeże; Potomstwo bezbożnych zaś będzie wytępione.
37:29
Sprawiedliwi posiądą ziemię I zamieszkają w niej na wieki.
37:30
Usta sprawiedliwego wypowiadają mądrość, A jego język głosi prawo.
37:31
Nauka Boga jego jest w sercu jego, Kroki jego nie chwieją się.
37:32
Bezbożny czyha na sprawiedliwego I szuka sposobu, aby go zabić.
37:33
Pan nie zostawi go w ręku jego I nie dopuści, by przegrał sprawę w sądzie.
37:34
Miej nadzieję w Panu i strzeż drogi jego, A On cię wywyższy, abyś odziedziczył ziemię! Ujrzysz zagładę bezbożnych!
37:35
Widziałem okrutnego bezbożnika, Rozpierającego się jak cedr Libanu.
37:36
Ale przeminął i nie ma go, Szukałem go, ale nie można było go znaleźć.
37:37
Przeto wzoruj się na niewinnym i popatrz na prawego, Bo przyszłość należy do męża pokoju.
37:38
Natomiast przestępcy zginą pospołu, Potomstwo bezbożnych będzie wytępione.
37:39
Zbawienie sprawiedliwych przychodzi od Pana, On jest ich obroną w czasie niedoli.
37:40
Pan wspomaga ich i ratuje; Ratuje ich od bezbożnych i wybawia, Bo w nim szukali schronienia.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A on rzekł: Pokój wam! Nie bójcie się! Bóg wasz i Bóg ojca waszego włożył wam skarby do worów waszych. Tamte pieniądze wasze doszły do mnie. I przyprowadził do nich Symeona.
I Mojż 43:23

W Chrystusie

Wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani
I Tes 1:4

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Księdze Powtórzonego Prawa (V Mojżeszowa) Bóg nadal troszczy się o potomków Ezawa (V Mojż 2:4-5).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Ufać będą tobie ci, którzy znają imię twoje, Bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy cię szukają.
Ps 9:11


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić