„Tedy przyszli synowie Judowi do Jozuego w Galgal; i rzekł do niego Kaleb, syn Jefuna Kenezejskiego: Ty wiesz, co mówił Pan do Mojżesza, męża Bożego, o mnie i o tobie w Kades Barnie.”

Biblia Gdańska (1881): Jozuego 14,6

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - List do Efezjan 4,9

Young's Literal Translation

and that, he went up, what is it except that he also went down first to the lower parts of the earth?
List do Efezjan 4,9

Biblia Brzeska

A to, co wstąpił, cóż jest, jedno iż pirwej był zstąpił do naniższych stron ziemie?
List św. Pawła do Efezjan 4,9

Biblia Gdańska (1632)

Ale to, że wstąpił, cóż jest, jedno iż pierwej był zstąpił do najniższych stron ziemi?
Efezów 4,9

Biblia Gdańska (1881)

Ale to, że wstąpił, cóż jest, jedno iż pierwej był zstąpił do najniższych stron ziemi?
Efezów 4,9

Biblia Tysiąclecia

Słowo zaś "wstąpił" cóż oznacza, jeśli nie to, że również zstąpił do niższych części ziemi?
List do Efezjan 4,9

Biblia Warszawska

A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw zstąpił do podziemi?
List św. Pawła do Efezjan 4,9

Biblia Jakuba Wujka

A to, że wstąpił, cóż jest, jedno iż pierwej był zstąpił do niższych części ziemie?
List do Efezjan 4,9

Nowa Biblia Gdańska

(Ale to "wstąpił" jak się dzieje, jeśli nie tak, że najpierw zszedł z góry na dół, do niższych terenów ziemi?
List do Efezjan 4,9

Biblia Przekład Toruński

A to, że wstąpił, cóż innego oznacza jeżeli nie to, że najpierw zstąpił do niższych części ziemi?
List do Efezjan 4,9

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Lecz to, że wstąpił, cóż oznacza, jeśli nie to, że najpierw zstąpił do niższych regionów ziemi?
List do Efezjan 4,9

American Standard Version

(Now this, He ascended, what is it but that he also descended into the lower parts of the earth?
List do Efezjan 4,9

Clementine Vulgate

Quod autem ascendit, quid est, nisi quia et descendit primum in inferiores partes terr ?
List do Efezjan 4,9

King James Version

Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth?
List do Efezjan 4,9

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

το δε ανεβη τι εστιν ει μη οτι και κατεβη πρωτον εις τα κατωτερα μερη της γης
List do Efezjan 4,9

World English Bible

Now this, "He ascended," what is it but that he also first descended into the lower parts of the earth?
List do Efezjan 4,9

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić