„I stało się słowo Pańskie do mnie, mówiąc:”

Biblia Gdańska (1632): Zacharyjasz 4,8

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - List do Efezjan 4,8

Young's Literal Translation

wherefore, he saith, `Having gone up on high he led captive captivity, and gave gifts to men,` --
List do Efezjan 4,8

Biblia Brzeska

Dla tego mówi: Gdy wstąpił na górę, wiódł wiele więźniów w pojmanie i dał dary ludziam.
List św. Pawła do Efezjan 4,8

Biblia Gdańska (1632)

Dlatego Pismo mówi: Wstąpiwszy na wysokość, wiódł pojmanych więźni i dał dary ludziom.
Efezów 4,8

Biblia Gdańska (1881)

Dlatego Pismo mówi: Wstąpiwszy na wysokość, wiódł pojmanych więźni i dał dary ludziom.
Efezów 4,8

Biblia Tysiąclecia

Dlatego mówi Pismo: Wstąpiwszy do góry wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary.
List do Efezjan 4,8

Biblia Warszawska

Dlatego powiedziano: Wstąpiwszy na wysokość, Powiódł za sobą jeńców I ludzi darami obdarzył.
List św. Pawła do Efezjan 4,8

Biblia Jakuba Wujka

Dlatego mówi: Wstąpiwszy na wysokość, wiódł więzienie poimane, dał dary ludziam.
List do Efezjan 4,8

Nowa Biblia Gdańska

Dlatego Pismo mówi: Wstąpiwszy na wysokość, wziął do niewoli jeńców, dał ludziom dary.
List do Efezjan 4,8

Biblia Przekład Toruński

Dlatego powiedziano: Wstępując na wysokość, powiódł za sobą pojmanych jeńców i dał ludziom dary.
List do Efezjan 4,8

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Dlatego Pismo mówi: Wstąpiwszy na wysokość, poprowadził pojmanych jeńców i dał ludziom dary.
List do Efezjan 4,8

American Standard Version

Wherefore he saith, When he ascended on high, he led captivity captive, And gave gifts unto men.
List do Efezjan 4,8

Clementine Vulgate

Propter quod dicit : Ascendens in altum, captivam duxit captivitatem : dedit dona hominibus.
List do Efezjan 4,8

King James Version

Wherefore he saith, When he ascended up on high, he led captivity captive, and gave gifts unto men.
List do Efezjan 4,8

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

διο λεγει αναβας εις υψος ηχμαλωτευσεν αιχμαλωσιαν και εδωκεν δοματα τοις ανθρωποις
List do Efezjan 4,8

World English Bible

Therefore he says, "When he ascended on high, he led captivity captive, and gave gifts to men."
List do Efezjan 4,8

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić