„Król powiedział do Hamana: Przekazuję ci to srebro i ten lud, abyś uczynił z nim, co ci się podoba.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Estery 3,11

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - List do Efezjan 4,7

Young's Literal Translation

and to each one of you was given the grace, according to the measure of the gift of Christ,
List do Efezjan 4,7

Biblia Brzeska

Ale każdemu z nas dana jest łaska wedle miary daru Krystusowego.
List św. Pawła do Efezjan 4,7

Biblia Gdańska (1632)

Lecz każdemu z nas dana jest łaska według miary daru Chrystusowego.
Efezów 4,7

Biblia Gdańska (1881)

Lecz każdemu z nas dana jest łaska według miary daru Chrystusowego.
Efezów 4,7

Biblia Tysiąclecia

Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego.
List do Efezjan 4,7

Biblia Warszawska

A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego.
List św. Pawła do Efezjan 4,7

Biblia Jakuba Wujka

Lecz każdemu z nas dana jest łaska wedle miary daru Chrystusowego.
List do Efezjan 4,7

Nowa Biblia Gdańska

A każdemu jednemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusa.
List do Efezjan 4,7

Biblia Przekład Toruński

A każdemu z nas poszczególnie została dana łaska według miary daru Chrystusa.
List do Efezjan 4,7

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusa.
List do Efezjan 4,7

American Standard Version

But unto each one of us was the grace given according to the measure of the gift of Christ.
List do Efezjan 4,7

Clementine Vulgate

Unicuique autem nostrum data est gratia secundum mensuram donationis Christi.
List do Efezjan 4,7

King James Version

But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ.
List do Efezjan 4,7

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ενι δε εκαστω ημων εδοθη η χαρις κατα το μετρον της δωρεας του χριστου
List do Efezjan 4,7

World English Bible

But to each one of us was the grace given according to the measure of the gift of Christ.
List do Efezjan 4,7

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić