„Przeto póki mąż żywie, będzie zwana cudzołożnicą, jeśliby była z inszym mężem; lecz jeśliby mąż jej umarł, wolna jest od zakonu mężowego, aby nie była cudzołożnicą, jeśliby byłą z inszym mężem.”

Biblia Jakuba Wujka: List do Rzymian 7,3

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - List do Efezjan 3,20

Young's Literal Translation

and to Him who is able above all things to do exceeding abundantly what we ask or think, according to the power that is working in us,
List do Efezjan 3,20

Biblia Brzeska

A temu, który może daleko obficiej wszytko uczynić nad to, o co prosimy abo myslimy, z mocy onej, która się w nas okazuje.
List św. Pawła do Efezjan 3,20

Biblia Gdańska (1632)

A temu, który może nade wszystko uczynić daleko obficiej niżeli prosimy albo myślimy, według onej mocy, która skuteczna jest w nas;
Efezów 3,20

Biblia Gdańska (1881)

A temu, który może nade wszystko uczynić daleko obficiej niżeli prosimy albo myślimy, według onej mocy, która skuteczna jest w nas;
Efezów 3,20

Biblia Tysiąclecia

Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy,
List do Efezjan 3,20

Biblia Warszawska

Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy,
List św. Pawła do Efezjan 3,20

Biblia Jakuba Wujka

A temu, który mocen jest wszytko daleko obficiej uczynić, niż prosimy abo rozumiemy, wedle mocy, która w nas skutecznie robi:
List do Efezjan 3,20

Nowa Biblia Gdańska

A Temu, który może wcześniej wszystko uczynić z powodu działającej w nas mocy, i to więcej niż dużo o które prosimy lub poznajemy,
List do Efezjan 3,20

Biblia Przekład Toruński

A Temu, który według mocy w nas działającej, może uczynić niezmiernie więcej, ponad to wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy,
List do Efezjan 3,20

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele obficiej ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy;
List do Efezjan 3,20

American Standard Version

Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us,
List do Efezjan 3,20

Clementine Vulgate

Ei autem, qui potens est omnia facere superabundanter quam petimus aut intelligimus, secundum virtutem, qu operatur in nobis :
List do Efezjan 3,20

King James Version

Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us,
List do Efezjan 3,20

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τω δε δυναμενω υπερ παντα ποιησαι υπερ εκπερισσου ων αιτουμεθα η νοουμεν κατα την δυναμιν την ενεργουμενην εν ημιν
List do Efezjan 3,20

World English Bible

Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us,
List do Efezjan 3,20

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić