„Nie dawajcie w niczym żadnego zgorszenia, aby nie została zhańbiona wasza służba,”

Biblia Przekład Toruński: 2 List do Koryntian 6,3

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - List do Efezjan 3,19

Young's Literal Translation

to know also the love of the Christ that is exceeding the knowledge, that ye may be filled -- to all the fulness of God;
List do Efezjan 3,19

Biblia Brzeska

I poznać miłość Krystusowę, która przewyższa wszelakie wyrozumienie, a iżbyście byli napełnieni wszelakim napełnieniem Bożym.
List św. Pawła do Efezjan 3,19

Biblia Gdańska (1632)

I poznać miłość Chrystusową przewyższającą wszelką znajomość, abyście napełnieni byli wszelaką zupełnością Bożą.
Efezów 3,19

Biblia Gdańska (1881)

I poznać miłość Chrystusową przewyższającą wszelką znajomość, abyście napełnieni byli wszelaką zupełnością Bożą.
Efezów 3,19

Biblia Tysiąclecia

i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą.
List do Efezjan 3,19

Biblia Warszawska

I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą.
List św. Pawła do Efezjan 3,19

Biblia Jakuba Wujka

i poznać przewyższającą naukę miłość Chrystusową, abyście byli napełnieni wszelakiej zupełności Bożej.
List do Efezjan 3,19

Nowa Biblia Gdańska

Poznajcie też miłość Chrystusa, przewyższającą poznanie, abyście zostali urzeczywistnieni względem całej pełni Boga.
List do Efezjan 3,19

Biblia Przekład Toruński

I poznać także tę miłość Chrystusa, która przewyższa wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni do całej pełni Boga.
List do Efezjan 3,19

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga.
List do Efezjan 3,19

American Standard Version

and to know the love of Christ which passeth knowledge, that ye may be filled unto all the fulness of God.
List do Efezjan 3,19

Clementine Vulgate

scire etiam supereminentem scienti caritatem Christi, ut impleamini in omnem plenitudinem Dei.
List do Efezjan 3,19

King James Version

And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fulness of God.
List do Efezjan 3,19

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

γνωναι τε την υπερβαλλουσαν της γνωσεως αγαπην του χριστου ινα πληρωθητε εις παν το πληρωμα του θεου
List do Efezjan 3,19

World English Bible

and to know Christ's love which surpasses knowledge, that you may be filled to all the fullness of God.
List do Efezjan 3,19

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić