„I dał mu kapłan chleby poświęcone, gdyż nie było tam innego chleba, jak tylko chleby pokładne, które usuwa się sprzed oblicza Pańskiego, aby w dniu, kiedy się je usuwa, położyć świeże.”

Biblia Warszawska: I Księga Samuela 21,7

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - List do Efezjan 3,21

Young's Literal Translation

to Him [is] the glory in the assembly in Christ Jesus, to all the generations of the age of the ages. Amen.
List do Efezjan 3,21

Biblia Brzeska

Niechaj będzie chwała w kościele przez Krystusa Jezusa, po wszytki czasy i na wieki wieków. Amen.
List św. Pawła do Efezjan 3,21

Biblia Gdańska (1632)

Temu niech będzie chwała w kościele przez Chrystusa Jezusa po wszystkie czasy na wieki wieków. Amen.
Efezów 3,21

Biblia Gdańska (1881)

Temu niech będzie chwała w kościele przez Chrystusa Jezusa po wszystkie czasy na wieki wieków. Amen.
Efezów 3,21

Biblia Tysiąclecia

Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków! Amen.
List do Efezjan 3,21

Biblia Warszawska

Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen.
List św. Pawła do Efezjan 3,21

Biblia Jakuba Wujka

jemu chwała w kościele i w Chrystusie Jezusie na wszytkie rodzaje wieku wieków. Amen.
List do Efezjan 3,21

Nowa Biblia Gdańska

Chwała w Chrystusie Jezusie wśród zgromadzenia wybranych po wszystkie pokolenia porządku wieków. Amen.
List do Efezjan 3,21

Biblia Przekład Toruński

Temu chwała w Kościele w Chrystusie Jezusie we wszystkich pokoleniach, na wieki wieków. Amen.
List do Efezjan 3,21

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jemu niech będzie chwała w kościele przez Chrystusa Jezusa po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen.
List do Efezjan 3,21

American Standard Version

unto him [be] the glory in the church and in Christ Jesus unto all generations for ever and ever. Amen.
List do Efezjan 3,21

Clementine Vulgate

ipsi gloria in Ecclesia, et in Christo Jesu, in omnes generationes sculi sculorum. Amen.
List do Efezjan 3,21

King James Version

Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen.
List do Efezjan 3,21

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

αυτω η δοξα εν τη εκκλησια εν χριστω ιησου εις πασας τας γενεας του αιωνος των αιωνων αμην
List do Efezjan 3,21

World English Bible

to him be the glory in the assembly and in Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen.
List do Efezjan 3,21

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić