„Dlatego, że Ja jestem żywy – mówi WIEKUISTY Zastępów, Bóg Israela – Moab stanie się jak Sedom, a synowie Ammonu jak Amora – gniazdem pokrzywy, żupą solną oraz pustkowiem na wieki. Złupi je szczątek Mego ludu, a ostatki Mego narodu wezmą je w posiadanie.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Sofonjasza 2,9

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - List do Efezjan 3,16

Young's Literal Translation

that He may give to you, according to the riches of His glory, with might to be strengthened through His Spirit, in regard to the inner man,
List do Efezjan 3,16

Biblia Brzeska

Aby dał wam z obfitej łaski swojej, żebyście byli mocnie utwirdzeni przez Ducha jego, w wnętrznym człowiecze.
List św. Pawła do Efezjan 3,16

Biblia Gdańska (1632)

Aby wam dał według bogactwa chwały swej, żebyście byli mocą utwierdzeni przez Ducha jego w wewnętrznym człowieku;
Efezów 3,16

Biblia Gdańska (1881)

Aby wam dał według bogactwa chwały swej, żebyście byli mocą utwierdzeni przez Ducha jego w wewnętrznym człowieku;
Efezów 3,16

Biblia Tysiąclecia

aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka.
List do Efezjan 3,16

Biblia Warszawska

By sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku,
List św. Pawła do Efezjan 3,16

Biblia Jakuba Wujka

aby wam dał wedle bogactw chwały swej, żebyście byli mocą utwierdzeni przez Ducha jego we wnętrznego człowieka,
List do Efezjan 3,16

Nowa Biblia Gdańska

Aby dał wam zostać wzmocnionymi co do wewnętrznego człowieka, według bogactwa Jego chwały oraz przez moc Jego Ducha.
List do Efezjan 3,16

Biblia Przekład Toruński

Aby dał wam według bogactwa swojej chwały, byście zostali mocą wzmocnieni przez Jego Ducha w wewnętrznym człowieku,
List do Efezjan 3,16

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Aby według bogactwa swej chwały sprawił, żeby wasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez jego Ducha;
List do Efezjan 3,16

American Standard Version

that he would grant you, according to the riches of his glory, that ye may be strengthened with power through his Spirit in the inward man;
List do Efezjan 3,16

Clementine Vulgate

ut det vobis secundum divitias glori su, virtute corroborari per Spiritum ejus in interiorem hominem,
List do Efezjan 3,16

King James Version

That he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man;
List do Efezjan 3,16

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ινα δωη υμιν κατα τον πλουτον της δοξης αυτου δυναμει κραταιωθηναι δια του πνευματος αυτου εις τον εσω ανθρωπον
List do Efezjan 3,16

World English Bible

that he would grant you, according to the riches of his glory, that you may be strengthened with power through his Spirit in the inward man;
List do Efezjan 3,16

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić