„Albowiem będąc wolnym od wszystkich, samegom siebie uczynił niewolnikiem wszystkim, abym ich więcej pozyskał.”

Biblia Gdańska: 1 Koryntów 9,19

Nawigacja

Biblia Brzeska
Księga: List św. Pawła do Efezjan 3:16

Tytuł oryginalny
List Pawła świętego do Efezów
O Przekładzie
3:1
Dla tego ja Paweł jestem więźniem Krystusa Jezusa za was pogany.
3:2
Jesliście słyszeli szafowanie łaski Bożej, która mnie jest dana do was.
3:3
Iż Bóg przez objawienie oznajmił mi tajemnice (jakom wam przedtym pisał na krótce.
3:4
Stąd czytając, możecie obaczyć wy rozumienie moje, w tajemnicy Krystusowej),
3:5
Która inszych wieków nie była znaczna synom ludzkim, jako teraz oznajmiona jest świętym apostołom jego i prorokom przez Ducha.
3:6
To jest, iż pogani są społu dziedzicmi i jednego ciała i społecznymi uczestniki obietnice jego w Krystusie przez ewanjeliję,
3:7
Którejem się zstał sługą z daru łaski Bożej, który dan jest mnie wedle skutecznej mocy jego.
3:8
Mnie namniejszemu ze wszytkich świętych dana jest łaska ta, abym miedzy pogany przepowiedał niedościgłe bogactwa Krystusowe.
3:9
A iżbym objaśnił wszytkim, która jest społeczność tajemnice skrytej od wieków w Bogu, który wszytki rzeczy stworzył przez Jezusa Krystusa.
3:10
Aby była teraz przez kościół oznajmiona państwam i zwierzchnościam, które na niebie są, rozmaita mądrość Boża.
3:11
Wedle postanowienia wiecznego, które uczynił w Krystusie Jezusie, Panie naszym.
3:12
W którym mamy wolność i przystęp z ufaniem przez wiarę jego.
3:13
A przetoż proszę, abyście się nie zstawali leniwymi dla ucisków moich za was, która jest chwała wasza.
3:14
Dla tego skłaniam kolana moje ku Ojcu Pana naszego Jezu Krysta.
3:15
Od którego wszytek naród na niebie i na ziemi bywa nazwan.
3:16
Aby dał wam z obfitej łaski swojej, żebyście byli mocnie utwirdzeni przez Ducha jego, w wnętrznym człowiecze.
3:17
Aby mieszkał Krystus przez wiarę w sercach waszych, żebyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani,
3:18
Mogli doścignąć ze wszytkimi świętymi, która jest szyrokość i długość i głębokość i wysokość.
3:19
I poznać miłość Krystusowę, która przewyższa wszelakie wyrozumienie, a iżbyście byli napełnieni wszelakim napełnieniem Bożym.
3:20
A temu, który może daleko obficiej wszytko uczynić nad to, o co prosimy abo myslimy, z mocy onej, która się w nas okazuje.
3:21
Niechaj będzie chwała w kościele przez Krystusa Jezusa, po wszytki czasy i na wieki wieków. Amen.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, córko syjońska! Oto król twój przychodzi, siedząc na źrębięciu oślicy.
Jan 12:15

W Chrystusie

Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
Efez 2:8-9

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Piąte przykazanie mówi "Czcij ojca i matkę swoją" (II Mojż 20:12). Następne zdanie jest obietnicą która obiecuje nam to iż jeśli będziemy ich czcić Bóg przedłuży dni naszego życia.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić