„Ale według mojego zdania jest szczęśliwsza, jeśli tak pozostanie; a sądzę, że i ja mam Ducha Bożego.”

Biblia Warszawska: Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 7,40

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - List do Efezjan 3,12

Young's Literal Translation

in whom we have the freedom and the access in confidence through the faith of him,
List do Efezjan 3,12

Biblia Brzeska

W którym mamy wolność i przystęp z ufaniem przez wiarę jego.
List św. Pawła do Efezjan 3,12

Biblia Gdańska (1632)

W którym mamy bezpieczność i przystęp z ufnością przez wiarę jego,
Efezów 3,12

Biblia Gdańska (1881)

W którym mamy bezpieczność i przystęp z ufnością przez wiarę jego,
Efezów 3,12

Biblia Tysiąclecia

W Nim mamy śmiały przystęp [do Ojca] z ufnością dzięki wierze w Niego.
List do Efezjan 3,12

Biblia Warszawska

W którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w niego.
List św. Pawła do Efezjan 3,12

Biblia Jakuba Wujka

w którym mamy bezpieczność i przystęp z ufaniem, przez wiarę jego.
List do Efezjan 3,12

Nowa Biblia Gdańska

W nim, przez jego wiarę, mamy swobodę działania oraz przystęp.
List do Efezjan 3,12

Biblia Przekład Toruński

W Nim mamy śmiałość i przystęp z ufnością przez wiarę w Niego.
List do Efezjan 3,12

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

W nim mamy śmiałość i przystęp z ufnością przez wiarę jego.
List do Efezjan 3,12

American Standard Version

in whom we have boldness and access in confidence through our faith in him.
List do Efezjan 3,12

Clementine Vulgate

in quo habemus fiduciam, et accessum in confidentia per fidem ejus.
List do Efezjan 3,12

King James Version

In whom we have boldness and access with confidence by the faith of him.
List do Efezjan 3,12

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εν ω εχομεν την παρρησιαν και την προσαγωγην εν πεποιθησει δια της πιστεως αυτου
List do Efezjan 3,12

World English Bible

in whom we have boldness and access in confidence through our faith in him.
List do Efezjan 3,12

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić