„Bodajby się do końca okaleczyli ci, którzy was podburzają.”

Biblia Tysiąclecia: List do Galatów 5,12

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - List do Efezjan 3,10

Young's Literal Translation

that there might be made known now to the principalities and the authorities in the heavenly [places], through the assembly, the manifold wisdom of God,
List do Efezjan 3,10

Biblia Brzeska

Aby była teraz przez kościół oznajmiona państwam i zwierzchnościam, które na niebie są, rozmaita mądrość Boża.
List św. Pawła do Efezjan 3,10

Biblia Gdańska (1632)

Aby teraz przez zbór wiadoma była księstwom i mocom na niebiesiech nader rozliczna mądrość Boża.
Efezów 3,10

Biblia Gdańska (1881)

Aby teraz przez zbór wiadoma była księstwom i mocom na niebiesiech nader rozliczna mądrość Boża.
Efezów 3,10

Biblia Tysiąclecia

Przez to teraz wieloraka w przejawach mądrość Boga poprzez Kościół stanie się jawna Zwierzchnościom i Władzom na wyżynach niebieskich -
List do Efezjan 3,10

Biblia Warszawska

Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą,
List św. Pawła do Efezjan 3,10

Biblia Jakuba Wujka

aby wiadoma była księstwam i zwierzchnościam na niebiosach przez kościół rozliczna mądrość Boża,
List do Efezjan 3,10

Nowa Biblia Gdańska

Aby teraz, przez Zgromadzenie Wybranych, została dana do poznania mocom i potęgom w niebiosach wielka mądrość Boga,
List do Efezjan 3,10

Biblia Przekład Toruński

Aby teraz została oznajmiona przez Kościół, władzom i zwierzchnościom w niebiosach różnorodna mądrość Boga,
List do Efezjan 3,10

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Aby teraz wieloraka mądrość Boga poprzez kościół stała się jawna zwierzchnościom i władzom w miejscach niebiańskich;
List do Efezjan 3,10

American Standard Version

to the intent that now unto the principalities and the powers in the heavenly [places] might be made known through the church the manifold wisdom of God,
List do Efezjan 3,10

Clementine Vulgate

ut innotescat principatibus et potestatibus in clestibus per Ecclesiam, multiformis sapientia Dei,
List do Efezjan 3,10

King James Version

To the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God,
List do Efezjan 3,10

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ινα γνωρισθη νυν ταις αρχαις και ταις εξουσιαις εν τοις επουρανιοις δια της εκκλησιας η πολυποικιλος σοφια του θεου
List do Efezjan 3,10

World English Bible

to the intent that now through the assembly the manifold wisdom of God might be made known to the principalities and the powers in the heavenly places,
List do Efezjan 3,10

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić