„Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie.”

Biblia Warszawska: List św. Pawła do Filipian 4,13

Porównanie wersetów
World English Bible - Księga Wyjścia 1,13

World English Bible

The Egyptians ruthlessly made the children of Israel serve,
Księga Wyjścia 1,13

Biblia Brzeska

Stąd je Egiptcjanie tem sroższem niewolstwem trapili,
2 Księga Mojżeszowa 1,13

Biblia Gdańska

I podbili Egipczanie syny Izraelskie w niewolą ciężką.
2 Mojżeszowa 1,13

Biblia Tysiąclecia

Egipcjanie bezwzględnie zmuszali synów Izraela do ciężkich prac
Księga Wyjścia 1,13

Biblia Warszawska

Egipcjanie zmuszali Izraelitów do ciężkich robót
II Księga Mojżeszowa 1,13

Biblia Jakuba Wujka

I nienawidzieli Egipcjanie synów Izraelowych, i trapili je naigrawając ich,
Księga Wyjścia 1,13

Nowa Biblia Gdańska

I Micrejczycy srogo ujarzmili synów Israela.
II Księga Mojżesza 1,13

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I Egipcjanie zmuszali synów Izraela do ciężkiej pracy.
Księga Wyjścia 1,13

American Standard Version

And the Egyptians made the children of Israel to serve with rigor:
Księga Wyjścia 1,13

Clementine Vulgate

oderantque filios Isral gyptii, et affligebant illudentes eis,
Księga Wyjścia 1,13

King James Version

And the Egyptians made the children of Israel to serve with rigour:
Księga Wyjścia 1,13

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

and the Egyptians cause the sons of Israel to serve with rigour,
Księga Wyjścia 1,13

Westminster Leningrad Codex

וַיַּעֲבִדוּ מִצְרַיִם אֶת־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּפָרֶךְ׃
2 Księga Mojżeszowa 1,13
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić