„A choć wołam i krzyczę, zatyka uszy na moją modlitwę.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Lamentacji 3,8

Porównanie wersetów
World English Bible - Ewangelia Mateusza 20,1

World English Bible

"For the Kingdom of Heaven is like a man who was the master of a household, who went out early in the morning to hire laborers for his vineyard.
Ewangelia Mateusza 20,1

Biblia Brzeska

Abowiem podobne jest królestwo niebieskie człowiekowi gospodarzowi, który wyszedł skoro na świtaniu najmować robotniki do winnice swojej.
Ewangelia św. Mateusza 20,1

Biblia Gdańska (1632)

Albowiem podobne jest królestwo niebieskie człowiekowi gospodarzowi, który wyszedł bardzo rano najmować robotników do winnicy swojej.
Mateusza 20,1

Biblia Gdańska (1881)

Albowiem podobne jest królestwo niebieskie człowiekowi gospodarzowi, który wyszedł bardzo rano najmować robotników do winnicy swojej.
Mateusza 20,1

Biblia Tysiąclecia

Albowiem królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy.
Ewangelia wg św. Mateusza 20,1

Biblia Warszawska

Albowiem Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swej winnicy.
Ewangelia św. Mateusza 20,1

Biblia Jakuba Wujka

Podobne jest królestwo niebieskie człowiekowi gospodarzowi, który wyszedł barzo rano najmować robotniki do winnice swojej.
Ewangelia wg św. Mateusza 20,1

Nowa Biblia Gdańska

Bowiem Królestwo Niebios podobne jest do człowieka, gospodarza, który wyszedł wraz z rankiem nająć robotników do swej winnicy.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 20,1

Biblia Przekład Toruński

Albowiem podobne jest Królestwo Niebios do pewnego człowieka, gospodarza, który wczesnym rankiem wyszedł wynająć robotników do swojej winnicy.
Ewangelia Mateusza 20,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Królestwo niebieskie bowiem podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swojej winnicy.
Ewangelia Mateusza 20,1

American Standard Version

For the kingdom of heaven is like unto a man that was a householder, who went out early in the morning to hire laborers into his vineyard.
Ewangelia Mateusza 20,1

Clementine Vulgate

Simile est regnum clorum homini patrifamilias, qui exiit primo mane conducere operarios in vineam suam.
Ewangelia Mateusza 20,1

King James Version

For the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which went out early in the morning to hire labourers into his vineyard.
Ewangelia Mateusza 20,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ομοια γαρ εστιν η βασιλεια των ουρανων ανθρωπω οικοδεσποτη οστις εξηλθεν αμα πρωι μισθωσασθαι εργατας εις τον αμπελωνα αυτου
Ewangelia Mateusza 20,1

Young's Literal Translation

`For the reign of the heavens is like to a man, a householder, who went forth with the morning to hire workmen for his vineyard,
Ewangelia Mateusza 20,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić