„Jak drzwi obracają się na zawiasach, tak próżniak na łóżku.”

Biblia Warszawska: Przypowieści Salomona 26,14

Porównanie wersetów
World English Bible - Ewangelia Mateusza 19,1

World English Bible

It happened when Jesus had finished these words, he departed from Galilee, and came into the borders of Judea beyond the Jordan.
Ewangelia Mateusza 19,1

Biblia Brzeska

I stało się, gdy dokończył Jezus tych rzeczy, poszedł z Galilejej i przyszedł do granic Juda za Jordanem.
Ewangelia św. Mateusza 19,1

Biblia Gdańska (1632)

I stało się, gdy dokończył Jezus tych mów, odszedł z Galilei, a przyszedł na granice Judzkie nad Jordan.
Mateusza 19,1

Biblia Gdańska (1881)

I stało się, gdy dokończył Jezus tych mów, odszedł z Galilei, a przyszedł na granice Judzkie nad Jordan.
Mateusza 19,1

Biblia Tysiąclecia

Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granice Judei za Jordan.
Ewangelia wg św. Mateusza 19,1

Biblia Warszawska

A gdy Jezus dokończył tych mów, odszedł z Galilei i przyszedł na pogranicze Judei, po drugiej stronie Jordanu.
Ewangelia św. Mateusza 19,1

Biblia Jakuba Wujka

I zstało się, gdy dokończył Jezus tych mów, odszedł z Galilejej i przyszedł na granice Żydowskiej ziemie za Jordan,
Ewangelia wg św. Mateusza 19,1

Nowa Biblia Gdańska

Także się stało, że gdy Jezus zakończył te słowa, odszedł z Galilei i przyszedł na drugą stronę Jordanu, w granice Judei.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 19,1

Biblia Przekład Toruński

I stało się, gdy zakończył Jezus te słowa, że odszedł z Galilei i przyszedł w granice Judei po drugiej stronie Jordanu.
Ewangelia Mateusza 19,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A gdy Jezus dokończył tych mów, odszedł z Galilei i przybył na pogranicze Judei za Jordan.
Ewangelia Mateusza 19,1

American Standard Version

And it came to pass when Jesus had finished these words, he departed from Galilee, and came into the borders of Judaea beyond the Jordan;
Ewangelia Mateusza 19,1

Clementine Vulgate

Et factum est, cum consumasset Jesus sermones istos, migravit a Galila, et venit in fines Jud trans Jordanem,
Ewangelia Mateusza 19,1

King James Version

And it came to pass, that when Jesus had finished these sayings, he departed from Galilee, and came into the coasts of Judaea beyond Jordan;
Ewangelia Mateusza 19,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και εγενετο οτε ετελεσεν ο ιησους τους λογους τουτους μετηρεν απο της γαλιλαιας και ηλθεν εις τα ορια της ιουδαιας περαν του ιορδανου
Ewangelia Mateusza 19,1

Young's Literal Translation

And it came to pass, when Jesus finished these words, he removed from Galilee, and did come to the borders of Judea, beyond the Jordan,
Ewangelia Mateusza 19,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić