„Kusz był jego siłą i Egipt; i nie miało ono granic. Put i Libijczycy nieśli ci pomoc.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Nahuma 3,9

Porównanie wersetów
World English Bible - Ewangelia Mateusza 21,1

World English Bible

When they drew near to Jerusalem, and came to Bethsphage, to the Mount of Olives, then Jesus sent two disciples,
Ewangelia Mateusza 21,1

Biblia Brzeska

A gdy się przybliżali ku Jeruzalem i przyszli do Betfage nad Górę Oliwną, tedy Jezus posłał dwu uczniów,
Ewangelia św. Mateusza 21,1

Biblia Gdańska (1632)

A gdy się przybliżyli do Jeruzalemu, i przyszli do Betfagie, do góry oliwnej, tedy Jezus posłał dwóch uczniów,
Mateusza 21,1

Biblia Gdańska (1881)

A gdy się przybliżyli do Jeruzalemu, i przyszli do Betfagie, do góry oliwnej, tedy Jezus posłał dwóch uczniów,
Mateusza 21,1

Biblia Tysiąclecia

Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów
Ewangelia wg św. Mateusza 21,1

Biblia Warszawska

A gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage, na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów,
Ewangelia św. Mateusza 21,1

Biblia Jakuba Wujka

A gdy się przybliżali ku Jeruzalem i przyszli do Betfage do góry oliwnej, tedy Jezus posłał dwu uczniów,
Ewangelia wg św. Mateusza 21,1

Nowa Biblia Gdańska

A kiedy się przybliżali do Jerozolimy i przyszli do Betfage, do góry oliwek, wtedy Jezus wysłał dwóch uczniów,
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 21,1

Biblia Przekład Toruński

I gdy przybliżyli się do Jerozolimy, i przyszli do Betfage, pod Górą Oliwną, wtedy Jezus wysłał dwóch uczniów,
Ewangelia Mateusza 21,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górę Oliwną, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów;
Ewangelia Mateusza 21,1

American Standard Version

And when they drew nigh unto Jerusalem, and came unto Bethphage, unto the mount of Olives, then Jesus sent two disciples,
Ewangelia Mateusza 21,1

Clementine Vulgate

Et cum appropinquassent Jerosolymis, et venissent Bethphage ad montem Oliveti : tunc Jesus misit duos discipulos,
Ewangelia Mateusza 21,1

King James Version

And when they drew nigh unto Jerusalem, and were come to Bethphage, unto the mount of Olives, then sent Jesus two disciples,
Ewangelia Mateusza 21,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και οτε ηγγισαν εις ιεροσολυμα και ηλθον εις βηθφαγη προς το ορος των ελαιων τοτε ο ιησους απεστειλεν δυο μαθητας
Ewangelia Mateusza 21,1

Young's Literal Translation

And when they came nigh to Jerusalem, and came to Bethphage, unto the mount of the Olives, then Jesus sent two disciples,
Ewangelia Mateusza 21,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić