„Alem ja napełniony siłą ducha Pańskiego i sądem i mocą, abym oznajmił Jakóbowi przestępstwa jego, a Izraelowi grzech jego.”

Biblia Gdańska: Micheasz 3,8

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Rzymian 8,20

Biblia Warszawska

Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei,
List św. Pawła do Rzymian 8,20

Biblia Brzeska

Gdyż próżności poddane są rzeczy stworzone, nie dobrowolnie, ale dla tego, który je poddanemi uczynił pod nadzieją.
List św. Pawła do Rzymian 8,20

Biblia Gdańska

Gdyż stworzenie marności jest poddane, nie dobrowolnie, ale dla tego, który je poddał,
Rzymian 8,20

Biblia Tysiąclecia

Stworzenie bowiem zostało poddane marności - nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał - w nadziei,
List do Rzymian 8,20

Biblia Jakuba Wujka

Bo próżności poddane jest stworzenie, nie dobrowolnie, ale dlatego, który je poddał pod nadzieją:
List do Rzymian 8,20

Nowa Biblia Gdańska

Ponieważ stworzenie nie zostało świadomie podporządkowane marności, ale dla Tego, który podporządkował,
List do Rzymian 8,20

Biblia Przekład Toruński

Gdyż stworzenie zostało poddane marności, nie dobrowolnie, ale z powodu Tego, który je poddał, w nadziei,
List do Rzymian 8,20

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Gdyż stworzenie jest poddane marności, nie dobrowolnie, ale z powodu tego, który je poddał, w nadziei;
List do Rzymian 8,20

American Standard Version

For the creation was subjected to vanity, not of its own will, but by reason of him who subjected it, in hope
List do Rzymian 8,20

Clementine Vulgate

Vanitati enim creatura subjecta est non volens, sed propter eum, qui subjecit eam in spe :
List do Rzymian 8,20

King James Version

For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him who hath subjected the same in hope,
List do Rzymian 8,20

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τη γαρ ματαιοτητι η κτισις υπεταγη ουχ εκουσα αλλα δια τον υποταξαντα επ ελπιδι
List do Rzymian 8,20

Young's Literal Translation

for to vanity was the creation made subject -- not of its will, but because of Him who did subject [it] -- in hope,
List do Rzymian 8,20

World English Bible

For the creation was subjected to vanity, not of its own will, but by reason of him who subjected it, in hope
List do Rzymian 8,20

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić