„A iż widział król czującego i świętego zstępującego z nieba i mówiącego: Porąbcie drzewo a skażcie je, wszakoż pnia korzenia jego w ziemi zaniechajcie, a niech będzie związany żelazem i miedzią na trawie w polu, a rossą niebieską niech będzie kropiony, a z źwierzęty niech będzie pokarm jego, aż siedm czasów przemieni się nad nim, -”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Daniela 4,20

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Rzymian 10,12

Biblia Warszawska

Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają.
List św. Pawła do Rzymian 10,12

Biblia Brzeska

Abowiemci nie masz różności ani Żyda, ani Greka, bo tenże Pan wszytkich, bogaty jest na wszytki, którzy go wzywają.
List św. Pawła do Rzymian 10,12

Biblia Gdańska

Gdyż nie masz różności między Żydem i Grekiem; bo tenże Pan wszystkich, bogaty jest ku wszystkim, którzy go wzywają.
Rzymian 10,12

Biblia Tysiąclecia

Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają.
List do Rzymian 10,12

Biblia Jakuba Wujka

Abowiem nie masz różności Żyda i Greczyna: bo tenże Pan wszytkich, bogaty na wszytki, którzy go wzywają.
List do Rzymian 10,12

Nowa Biblia Gdańska

Bowiem nie ma oddzielenia Żyda i Greka; gdyż ten sam Pan jest Panem wszystkich, i jest bogaty względem wszystkich, co Go wzywają.
List do Rzymian 10,12

Biblia Przekład Toruński

Bo nie ma rozróżnienia między Żydem, jak i Grekiem; bo jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają.
List do Rzymian 10,12

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Gdyż nie ma różnicy między Żydem a Grekiem; bo ten sam Pan wszystkich jest bogaty względem wszystkich, którzy go wzywają.
List do Rzymian 10,12

American Standard Version

For there is no distinction between Jew and Greek: for the same [Lord] is Lord of all, and is rich unto all that call upon him:
List do Rzymian 10,12

Clementine Vulgate

Non enim est distinctio Judæi et Græci : nam idem Dominus omnium, dives in omnes qui invocant illum.
List do Rzymian 10,12

King James Version

For there is no difference between the Jew and the Greek: for the same Lord over all is rich unto all that call upon him.
List do Rzymian 10,12

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ου γαρ εστιν διαστολη ιουδαιου τε και ελληνος ο γαρ αυτος κυριος παντων πλουτων εις παντας τους επικαλουμενους αυτον
List do Rzymian 10,12

Young's Literal Translation

for there is no difference between Jew and Greek, for the same Lord of all [is] rich to all those calling upon Him,
List do Rzymian 10,12

World English Bible

For there is no distinction between Jew and Greek; for the same Lord is Lord of all, and is rich to all who call on him.
List do Rzymian 10,12

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić