„Żaden nie jest, co by wołał ku sprawiedliwości, a żadnego nie masz, co by wedle prawdy sądził. Ufają w rzeczach niczemnych, a mówią próżności; poczynają przewrotność, a rodzą niecnotę.”

Biblia Brzeska: Księga Izajasza 59,4

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Rzymian 1,25

Biblia Warszawska

Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.
List św. Pawła do Rzymian 1,25

Biblia Brzeska

Dla tego, iż oni prawdę Bożą odmienili w kłamstwo i chwalili a służyli rzeczam stworzonym, mimo Stworzyciela, który jest błogosławiony na wieki. Amen.
List św. Pawła do Rzymian 1,25

Biblia Gdańska (1632)

Jako te, którzy odmienili prawdę Bożą w kłamstwo i chwalili stworzenie, i służyli mu raczej niż Stworzycielowi, który jest błogosławiony na wieki. Amen.
Rzymian 1,25

Biblia Gdańska (1881)

Jako te, którzy odmienili prawdę Bożą w kłamstwo i chwalili stworzenie, i służyli mu raczej niż Stworzycielowi, który jest błogosławiony na wieki. Amen.
Rzymian 1,25

Biblia Tysiąclecia

Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.
List do Rzymian 1,25

Biblia Jakuba Wujka

Którzy prawdę Bożą odmienili w kłamstwo i chwalili, i służyli stworzeniu raczej niż stworzycielowi, który jest błogosławiony na wieki. Amen.
List do Rzymian 1,25

Nowa Biblia Gdańska

Ci, co zamienili prawdę Boga na kłamstwo oraz zaczęli oddawać cześć boską oraz służyć stworzeniu, wbrew Temu, który stworzył i który jest wysławiony na wieki. Amen.
List do Rzymian 1,25

Biblia Przekład Toruński

Tych, którzy zamienili prawdę Boga na kłamstwo i oddali cześć, i służyli raczej stworzeniu wbrew Temu, który stworzył. On jest błogosławiony na wieki. Amen.
List do Rzymian 1,25

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Oni to zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i czcili stworzenie, i służyli jemu raczej niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen.
List do Rzymian 1,25

American Standard Version

for that they exchanged the truth of God for a lie, and worshipped and served the creature rather than the Creator, who is blessed for ever. Amen.
List do Rzymian 1,25

Clementine Vulgate

qui commutaverunt veritatem Dei in mendacium : et coluerunt, et servierunt creaturæ potius quam Creatori, qui est benedictus in sæcula. Amen.
List do Rzymian 1,25

King James Version

Who changed the truth of God into a lie, and worshipped and served the creature more than the Creator, who is blessed for ever. Amen.
List do Rzymian 1,25

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

οιτινες μετηλλαξαν την αληθειαν του θεου εν τω ψευδει και εσεβασθησαν και ελατρευσαν τη κτισει παρα τον κτισαντα ος εστιν ευλογητος εις τους αιωνας αμην
List do Rzymian 1,25

Young's Literal Translation

who did change the truth of God into a falsehood, and did honour and serve the creature rather than the Creator, who is blessed to the ages. Amen.
List do Rzymian 1,25

World English Bible

who exchanged the truth of God for a lie, and worshipped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen.
List do Rzymian 1,25

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić