„I kapłan im odpowiedział: Idźcie w pokoju. PAN bowiem czuwa nad waszą drogą, którą idziecie.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Sędziów 18,6

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Rzymian 1,26

Biblia Warszawska

Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności; kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze,
List św. Pawła do Rzymian 1,26

Biblia Brzeska

A przetoż podał je Bóg pożądliwościam sromotnym, gdyż niewiasty ich odmieniły używanie przyrodzone w to, które jest przeciw przyrodzeniu.
List św. Pawła do Rzymian 1,26

Biblia Gdańska (1632)

Dlatego podał je Bóg w namiętności sromotne, gdyż i niewiasty ich odmieniły używanie przyrodzone w ono, które jest przeciwko przyrodzeniu.
Rzymian 1,26

Biblia Gdańska (1881)

Dlatego podał je Bóg w namiętności sromotne, gdyż i niewiasty ich odmieniły używanie przyrodzone w ono, które jest przeciwko przyrodzeniu.
Rzymian 1,26

Biblia Tysiąclecia

Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze.
List do Rzymian 1,26

Biblia Jakuba Wujka

Dlatego podał je Bóg w namiętności sromoty. Bo niewiasty ich odmieniły używanie przyrodzone w ono używanie, które jest przeciw przyrodzeniu.
List do Rzymian 1,26

Nowa Biblia Gdańska

Przez to wydał ich Bóg pomiędzy namiętności wzgardy; bo także ich kobiety naruszyły wrodzone zwyczaje, na te wbrew naturze.
List do Rzymian 1,26

Biblia Przekład Toruński

Dlatego wydał ich Bóg na hańbę namiętności, bo zarówno ich kobiety zamieniły pożycie zgodne z naturą, na to wbrew naturze.
List do Rzymian 1,26

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Dlatego wydał ich Bóg haniebnym namiętnościom, gdyż nawet ich kobiety zamieniły naturalne współżycie na przeciwne naturze.
List do Rzymian 1,26

American Standard Version

For this cause God gave them up unto vile passions: for their women changed the natural use into that which is against nature:
List do Rzymian 1,26

Clementine Vulgate

Propterea tradidit illos Deus in passiones ignominiæ : nam feminæ eorum immutaverunt naturalem usum in eum usum qui est contra naturam.
List do Rzymian 1,26

King James Version

For this cause God gave them up unto vile affections: for even their women did change the natural use into that which is against nature:
List do Rzymian 1,26

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

δια τουτο παρεδωκεν αυτους ο θεος εις παθη ατιμιας αι τε γαρ θηλειαι αυτων μετηλλαξαν την φυσικην χρησιν εις την παρα φυσιν
List do Rzymian 1,26

Young's Literal Translation

Because of this did God give them up to dishonourable affections, for even their females did change the natural use into that against nature;
List do Rzymian 1,26

World English Bible

For this reason, God gave them up to vile passions. For their women changed the natural function into that which is against nature.
List do Rzymian 1,26

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić