„Gdyż wiele zwodzicieli wyszło na świat, którzy nie wyznawają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele; ten jest zwodzicielem i antychrystem.”

Biblia Gdańska (1632): 2 Jana 1,7

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Rzymian 1,23

Biblia Warszawska

I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy;
List św. Pawła do Rzymian 1,23

Biblia Brzeska

Gdyż odmienili chwałę nieśmiertelnego Boga sprawiwszy obraz człowieka śmiertelnego i ptaków, i zwierząt o czterech nogach, i gadziny.
List św. Pawła do Rzymian 1,23

Biblia Gdańska (1632)

I odmienili chwałę nieskazitelnego Boga w podobieństwo obrazu skazitelnego człowieka i ptaków, i czworonogich zwierząt, i płazów.
Rzymian 1,23

Biblia Gdańska (1881)

I odmienili chwałę nieskazitelnego Boga w podobieństwo obrazu skazitelnego człowieka i ptaków, i czworonogich zwierząt, i płazów.
Rzymian 1,23

Biblia Tysiąclecia

I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów.
List do Rzymian 1,23

Biblia Jakuba Wujka

I odmienili chwałę nieskazitelnego Boga w podobieństwo obrazu człowieka śmiertelnego i ptaków, i czworonogich, i płazu.
List do Rzymian 1,23

Nowa Biblia Gdańska

Zamienili też chwałę nieśmiertelnego Boga na podobieństwo obrazu przemijającego człowieka oraz ptaków, czworonogów i płazów.
List do Rzymian 1,23

Biblia Przekład Toruński

I zmienili chwałę nieśmiertelnego Boga na podobieństwo obrazu śmiertelnego człowieka i ptaków, i czworonożnych zwierząt, i płazów;
List do Rzymian 1,23

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i gadów.
List do Rzymian 1,23

American Standard Version

and changed the glory of the incorruptible God for the likeness of an image of corruptible man, and of birds, and four-footed beasts, and creeping things.
List do Rzymian 1,23

Clementine Vulgate

Et mutaverunt gloriam incorruptibilis Dei in similitudinem imaginis corruptibilis hominis, et volucrum, et quadrupedum, et serpentium.
List do Rzymian 1,23

King James Version

And changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man, and to birds, and fourfooted beasts, and creeping things.
List do Rzymian 1,23

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και ηλλαξαν την δοξαν του αφθαρτου θεου εν ομοιωματι εικονος φθαρτου ανθρωπου και πετεινων και τετραποδων και ερπετων
List do Rzymian 1,23

Young's Literal Translation

and changed the glory of the incorruptible God into the likeness of an image of corruptible man, and of fowls, and of quadrupeds, and of reptiles.
List do Rzymian 1,23

World English Bible

and traded the glory of the incorruptible God for the likeness of an image of corruptible man, and of birds, and four-footed animals, and creeping things.
List do Rzymian 1,23

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić