„Starcy, bądźcie trzeźwymi, szanowanymi, rozsądnymi; tymi, co są zdrowymi wiarą, miłością, wytrwałością.”

Nowa Biblia Gdańska: List do Tytusa 2,2

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Kolosan 3,3

Biblia Warszawska

Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu;
List św. Pawła do Kolosan 3,3

Biblia Brzeska

Abowiem jesteście umarli, a żywot wasz skryty jest z Krystusem w Bogu.
List św. Pawła do Kolosan 3,3

Biblia Gdańska (1632)

Albowiemeście umarli i żywot wasz skryty jest z Chrystusem w Bogu.
Kolosensów 3,3

Biblia Gdańska (1881)

Albowiemeście umarli i żywot wasz skryty jest z Chrystusem w Bogu.
Kolosensów 3,3

Biblia Tysiąclecia

Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu.
List do Kolosan 3,3

Biblia Jakuba Wujka

Abowiemeście umarli i żywot wasz skryty jest z Chrystusem w Bogu.
List do Kolosan 3,3

Nowa Biblia Gdańska

Bo umarliście, a wasze życie jest ukryte w Bogu razem z Chrystusem.
List do Kolosan 3,3

Biblia Przekład Toruński

Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte z Chrystusem w Bogu.
List do Kolosan 3,3

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu.
List do Kolosan 3,3

American Standard Version

For ye died, and your life is hid with Christ in God.
List do Kolosan 3,3

Clementine Vulgate

Mortui enim estis, et vita vestra est abscondita cum Christo in Deo.
List do Kolosan 3,3

King James Version

For ye are dead, and your life is hid with Christ in God.
List do Kolosan 3,3

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

απεθανετε γαρ και η ζωη υμων κεκρυπται συν τω χριστω εν τω θεω
List do Kolosan 3,3

Young's Literal Translation

for ye did die, and your life hath been hid with the Christ in God;
List do Kolosan 3,3

World English Bible

For you died, and your life is hidden with Christ in God.
List do Kolosan 3,3

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić