„Dlatego nie będąc już zatrzymywani, odkryliśmy chęć, byśmy sami pozostali w Atenach.”

Nowa Biblia Gdańska: Pierwszy list do Tesaloniczan 3,1

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Jakuba 4,5

Biblia Warszawska

Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi: Zazdrośnie chce On mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie?
List św. Jakuba 4,5

Biblia Brzeska

Azaż mnimacie, iż próżno Pismo mówi: Duch, który mieszka w nas, izali pożąda ku zazdrości?
List św. Jakuba 4,5

Biblia Gdańska (1632)

Albo mniemacie, iż próżno Pismo mówi: Izali ku zazdrości pożąda duch, który w nas mieszka?
Jakóba 4,5

Biblia Gdańska (1881)

Albo mniemacie, iż próżno Pismo mówi: Izali ku zazdrości pożąda duch, który w nas mieszka?
Jakóba 4,5

Biblia Tysiąclecia

A może utrzymujecie, że na próżno Pismo mówi: Zazdrośnie pożąda On ducha, którego w nas utwierdził?
List św. Jakuba 4,5

Biblia Jakuba Wujka

Abo mniemacie, iż próżno Pismo mówi: Ku zazdrości pożąda duch, który w was mieszka?
List św. Jakuba 4,5

Nowa Biblia Gdańska

Czy uważacie, że Pismo na próżno mówi: Na skutek zazdrości pragnie ducha, który w nas zamieszkał ?
List spisany przez Jakóba 4,5

Biblia Przekład Toruński

Albo czy wydaje się wam, że na próżno Pismo mówi: Do granic zazdrości tęskni za duchem, któremu dał w nas mieszkanie.
List Jakuba 4,5

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi: Duch, który w nas mieszka, zazdrośnie pożąda?
List Jakuba 4,5

American Standard Version

Or think ye that the scripture speaketh in vain? Doth the spirit which he made to dwell in us long unto envying?
List Jakuba 4,5

Clementine Vulgate

An putatis quia inaniter Scriptura dicat : Ad invidiam concupiscit spiritus qui habitat in vobis ?
List Jakuba 4,5

King James Version

Do ye think that the scripture saith in vain, The spirit that dwelleth in us lusteth to envy?
List Jakuba 4,5

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

η δοκειτε οτι κενως η γραφη λεγει προς φθονον επιποθει το πνευμα ο κατωκησεν εν ημιν
List Jakuba 4,5

Young's Literal Translation

Do ye think that emptily the Writing saith, `To envy earnestly desireth the spirit that did dwell in us,`
List Jakuba 4,5

World English Bible

Or do you think that the Scripture says in vain, "The Spirit who lives in us yearns jealously"?
List Jakuba 4,5

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić