„Cudzołożyłaś z syny egiptskimi, sąsiady twemi, wielkiego ścierwu, a rozmnożyłaś cudzołóstwa twe, wyzywając mię ku gniewu.”

Biblia Brzeska: Księga Ezechiela 16,26

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Jakuba 4,4

Biblia Warszawska

Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem, to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga.
List św. Jakuba 4,4

Biblia Brzeska

Cudzołożnicy i cudzołożnice! Nie wiecie, iż przyjaźń świata jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Kto by kolwiek tedy chciał być przyjacielem światu, nieprzyjacielem Bożym zostawa.
List św. Jakuba 4,4

Biblia Gdańska (1632)

Cudzołożnicy i cudzołożnice! nie wiecież, iż przyjaźń świata jest nieprzyjaźnią Bożą? Przetoż, ktobykolwiek chciał być przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Bożym.
Jakóba 4,4

Biblia Gdańska (1881)

Cudzołożnicy i cudzołożnice! nie wiecież, iż przyjaźń świata jest nieprzyjaźnią Bożą? Przetoż, ktobykolwiek chciał być przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Bożym.
Jakóba 4,4

Biblia Tysiąclecia

Cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeżeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga.
List św. Jakuba 4,4

Biblia Jakuba Wujka

Cudzołożnicy, nie wiecie, iż przyjaźń tego świata jest nieprzyjaciółką Bożą? Kto by kolwiek tedy chciał być przyjacielem tego świata, zstawa się nieprzyjacielem Bożym.
List św. Jakuba 4,4

Nowa Biblia Gdańska

Cudzołożnicy i cudzołożnice, czyż nie wiecie, że kochanie świata jest nienawiścią Boga? Więc jeśli ktoś chciałby być przyjacielem tego porządku świata, jest ustanowiony nieprzyjacielem Boga.
List spisany przez Jakóba 4,4

Biblia Przekład Toruński

Cudzołożnicy i cudzołożnice! Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest wrogością wobec Boga? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Boga.
List Jakuba 4,4

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Cudzołożnicy i cudzołożnice, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga.
List Jakuba 4,4

American Standard Version

Ye adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore would be a friend of the world maketh himself an enemy of God.
List Jakuba 4,4

Clementine Vulgate

Adulteri, nescitis quia amicitia hujus mundi inimica est Dei ? quicumque ergo voluerit amicus esse sculi hujus, inimicus Dei constituitur.
List Jakuba 4,4

King James Version

Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God.
List Jakuba 4,4

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

μοιχοι και μοιχαλιδες ουκ οιδατε οτι η φιλια του κοσμου εχθρα του θεου εστιν ος αν ουν βουληθη φιλος ειναι του κοσμου εχθρος του θεου καθισταται
List Jakuba 4,4

Young's Literal Translation

Adulterers and adulteresses! have ye not known that friendship of the world is enmity with God? whoever, then, may counsel to be a friend of the world, an enemy of God he is set.
List Jakuba 4,4

World English Bible

You adulterers and adulteresses, don't you know that friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God.
List Jakuba 4,4

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić