„Nadto Pan zaryczy z Syjonu, a głos swój poda z Jeruzalem tak, iż zadrży niebo i ziemia i będzie Pan ufaniem ludu swego i mocą synów Izraelskich.”

Biblia Brzeska: Księga Joela 3,16

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Mateusza 14,19

Biblia Warszawska

I rozkazał ludowi usiąść na trawie, wziął pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, potem chleby łamał i dawał uczniom, a uczniowie ludowi.
Ewangelia św. Mateusza 14,19

Biblia Brzeska

I rozkazawszy onemu zgromadzeniu ludzi sięść na trawie, wziął ono pięcioro chleba i dwie rybie, a wejzrawszy w niebo błogosławił, a połamawszy, dał uczniom chleby, a uczniowie zgromadzeniu.
Ewangelia św. Mateusza 14,19

Biblia Gdańska

I rozkazawszy ludowi usiąść na trawie, wziął onych pięć chlebów i dwie ryby, a wejrzawszy w niebo, błogosławił, a łamiąc dawał uczniom chleby, a uczniowie ludowi.
Mateusza 14,19

Biblia Tysiąclecia

Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom.
Ewangelia wg św. Mateusza 14,19

Biblia Jakuba Wujka

A rozkazawszy rzeszam usieść na trawie, wziąwszy pięcioro chleba i dwie rybie, pojźrzawszy w niebo, błogosławił, połamał i dał uczniom chleb, a uczniowie rzeszam.
Ewangelia wg św. Mateusza 14,19

Nowa Biblia Gdańska

Więc rozkazał tłumowi usiąść na trawie, wziął owe pięć chlebów oraz dwie ryby, i spojrzawszy w górę, w Niebo, wielbił Boga, i łamiąc, dawał chleby uczniom, zaś uczniowie tłumowi.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 14,19

Biblia Przekład Toruński

A gdy rozkazał tłumom usiąść na trawie i wziął pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w górę ku niebu, błogosławił, a gdy połamał chleby, dał uczniom, a uczniowie tłumom.
Ewangelia Mateusza 14,19

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wtedy nakazał ludziom usiąść na trawie, wziął te pięć chlebów i dwie ryby, a spojrzawszy w niebo, pobłogosławił i łamiąc chleby, dawał uczniom, a uczniowie ludziom.
Ewangelia Mateusza 14,19

American Standard Version

And he commanded the multitudes to sit down on the grass; and he took the five loaves, and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed, and brake and gave the loaves to the disciples, and the disciples to the multitudes.
Ewangelia Mateusza 14,19

Clementine Vulgate

Et cum jussisset turbam discumbere super fnum, acceptis quinque panibus et duobus piscibus, aspiciens in clum benedixit, et fregit, et dedit discipulis panes, discipuli autem turbis.
Ewangelia Mateusza 14,19

King James Version

And he commanded the multitude to sit down on the grass, and took the five loaves, and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed, and brake, and gave the loaves to his disciples, and the disciples to the multitude.
Ewangelia Mateusza 14,19

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και κελευσας τους οχλους ανακλιθηναι επι τους χορτους και λαβων τους πεντε αρτους και τους δυο ιχθυας αναβλεψας εις τον ουρανον ευλογησεν και κλασας εδωκεν τοις μαθηταις τους αρτους οι δε μαθηται τοις οχλοις
Ewangelia Mateusza 14,19

Young's Literal Translation

And having commanded the multitudes to recline upon the grass, and having taken the five loaves and the two fishes, having looked up to the heaven, he did bless, and having broken, he gave the loaves to the disciples, and the disciples to the multitudes,
Ewangelia Mateusza 14,19

World English Bible

He commanded the multitudes to sit down on the grass; and he took the five loaves and the two fish, and looking up to heaven, he blessed, broke and gave the loaves to the disciples, and the disciples to the multitudes.
Ewangelia Mateusza 14,19

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić