„Jeźliby kto rzekł: Miłuję Boga, a brata by swego nienawidził, kłamcą jest; albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widział, Boga, którego nie widział, jakoż może miłować?”

Biblia Gdańska: 1 Jana 4,20

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Marka 14,53

Biblia Warszawska

I przywiedli Jezusa do arcykapłana, i zeszli się wszyscy arcykapłani i starsi, i uczeni w Piśmie.
Ewangelia św. Marka 14,53

Biblia Brzeska

Tedy wiedli Jezusa do nawyższego kapłana, a zeszły się z nim wszytki książęta kapłańskie i starszy i doktorowie.
Ewangelia św. Marka 14,53

Biblia Gdańska

Tedy przywiedli Jezusa do najwyższego kapłana: a zeszli się do niego wszyscy przedniejsi kapłani, i starsi, i nauczeni w Piśmie.
Marka 14,53

Biblia Tysiąclecia

A Jezusa zaprowadzili do najwyższego kapłana, u którego zebrali się wszyscy arcykapłani, starsi i uczeni w Piśmie.
Ewangelia wg św. Marka 14,53

Biblia Jakuba Wujka

I przywiedli Jezusa do nawyższego kapłana a zeszli się wszyscy kapłani i Doktorowie, i starszy.
Ewangelia wg św. Marka 14,53

Nowa Biblia Gdańska

Potem zaprowadzili Jezusa do arcykapłana, i schodzą się wszyscy przedniejsi kapłani, starsi oraz uczeni w Piśmie.
Dobra Nowina spisana przez Marka 14,53

Biblia Przekład Toruński

I odprowadzili Jezusa do arcykapłana; i zeszli się do niego wszyscy arcykapłani, i starsi, i uczeni w Piśmie.
Ewangelia Marka 14,53

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wtedy przyprowadzili Jezusa do najwyższego kapłana, gdzie zeszli się wszyscy naczelni kapłani, starsi i uczeni w Piśmie.
Ewangelia Marka 14,53

American Standard Version

And they led Jesus away to the high priest: and there come together with him all the chief priests and the elders and the scribes.
Ewangelia Marka 14,53

Clementine Vulgate

Et adduxerunt Jesum ad summum sacerdotem : et convenerunt omnes sacerdotes, et scrib, et seniores.
Ewangelia Marka 14,53

King James Version

And they led Jesus away to the high priest: and with him were assembled all the chief priests and the elders and the scribes.
Ewangelia Marka 14,53

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και απηγαγον τον ιησουν προς τον αρχιερεα και συνερχονται αυτω παντες οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι και οι γραμματεις
Ewangelia Marka 14,53

Young's Literal Translation

And they led away Jesus unto the chief priest, and come together to him do all the chief priests, and the elders, and the scribes;
Ewangelia Marka 14,53

World English Bible

They led Jesus away to the high priest. There came together with him all the chief priests, the elders, and the scribes.
Ewangelia Marka 14,53

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić