„Żeby poznać Go i moc Jego zmartwychwstania, i mieć udział w Jego cierpieniach, będąc ukształtowanym Jego śmiercią,”

Biblia Przekład Toruński: List do Filipian 3,10

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Jana 4,46

Biblia Warszawska

Przybył więc znowu do Kany Galilejskiej, gdzie z wody uczynił wino. A był w Kafarnaum pewien dworzanin, którego syn chorował.
Ewangelia św. Jana 4,46

Biblia Brzeska

Zatym Jezus przyszedł zasię do Kany, miasteczka galilejskiego, gdzie był uczynił z wody wino. A w Kapernaum był niektóry dworzanin królewski, którego syn był niemocen.
Ewangelia św. Jana 4,46

Biblia Gdańska

Tedy zasię przyszedł Jezus do Kany Galilejskiej, gdzie był uczynił z wody wino. A był niektóry dworzanin królewski w Kapernaum, którego syn chorował.
Jana 4,46

Biblia Tysiąclecia

Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A w Kafarnaum mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn chorował.
Ewangelia wg św. Jana 4,46

Biblia Jakuba Wujka

Przyszedł tedy zasię do Kany Galilejskiej, gdzie wodę winem uczynił. I był niejaki królik, którego syn chorował w Kafarnaum.
Ewangelia wg św. Jana 4,46

Nowa Biblia Gdańska

Zatem znowu przyszedł do Kany Galilei, gdzie uczynił wino z wody. A był w Kafarnaum pewien królewski dworzanin, którego syn chorował.
Dobra Nowina spisana przez Jana 4,46

Biblia Przekład Toruński

Przyszedł więc Jezus ponownie do Kany Galilejskiej, gdzie uczynił z wody wino. A był w Kafarnaum pewien dworzanin królewski, którego syn chorował.
Ewangelia Jana 4,46

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wtedy Jezus znowu przyszedł do Kany Galilejskiej, gdzie przemienił wodę w wino. A był w Kafarnaum pewien dworzanin królewski, którego syn chorował.
Ewangelia Jana 4,46

American Standard Version

He came therefore again unto Cana of Galilee, where he made the water wine. And there was a certain nobleman, whose son was sick at Capernaum.
Ewangelia Jana 4,46

Clementine Vulgate

Venit ergo iterum in Cana Galil, ubi fecit aquam vinum. Et erat quidam regulus, cujus filius infirmabatur Capharnaum.
Ewangelia Jana 4,46

King James Version

So Jesus came again into Cana of Galilee, where he made the water wine. And there was a certain nobleman, whose son was sick at Capernaum.
Ewangelia Jana 4,46

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ηλθεν ουν ο ιησους παλιν εις την κανα της γαλιλαιας οπου εποιησεν το υδωρ οινον και ην τις βασιλικος ου ο υιος ησθενει εν καπερναουμ
Ewangelia Jana 4,46

Young's Literal Translation

Jesus came, therefore, again to Cana of Galilee, where he made the water wine, and there was a certain courtier, whose son was ailing in Capernaum,
Ewangelia Jana 4,46

World English Bible

He came therefore again to Cana of Galilee, where he made the water into wine. There was a certain nobleman whose son was sick at Capernaum.
Ewangelia Jana 4,46

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić