„Zdjął też jego szaty więzienne i jadł chleb zawsze w jego obecności przez wszystkie dni swego życia.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: II Księga Królewska 25,29

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Dzieje Apostolskie 5,4

Biblia Warszawska

Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu.
Dzieje Apostolskie 5,4

Biblia Brzeska

A zażby, gdybyś był chował, tobie to było nie zostało? A przedawszy, za żeś tego nie miał w mocy swej? Przeczżeś sobie tę rzecz na mysl przywodził? Nie ludźmiś skłamał, ale Bogiem.
Dzieje Apostolskie 5,4

Biblia Gdańska (1632)

Izali to, coś miał, nie twoje było? a coś sprzedał, nie w twojej mocy zostawało? Przeczżeś tę rzecz przypuścił do serca twego? Nie skłamałeś ludziom, ale Bogu.
Dzieje Apostolskie 5,4

Biblia Gdańska (1881)

Izali to, coś miał, nie twoje było? a coś sprzedał, nie w twojej mocy zostawało? Przeczżeś tę rzecz przypuścił do serca twego? Nie skłamałeś ludziom, ale Bogu.
Dzieje Apostolskie 5,4

Biblia Tysiąclecia

Czy przed sprzedażą nie była twoją własnością, a po sprzedaniu czyż nie mogłeś rozporządzić tym, coś za nią otrzymał? Jakże mogłeś dopuścić myśl o takim uczynku? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu.
Dzieje Apostolskie 5,4

Biblia Jakuba Wujka

Azaż zostawając, nie tobie zostawało, a przedawszy, nie w mocy twej było? Czemuś tę rzecz do serca twego przypuścił? Nie skłamałeś ludziom, ale Bogu.
Dzieje Apostolskie 5,4

Nowa Biblia Gdańska

Czyż pozostając twoim - nie pozostawał na miejscu, a kiedy został sprzedanym - czy nie był w twojej władzy? Po co umieściłeś sobie tę sprawę w twoim sercu? Nie ludziom skłamałeś, ale Bogu.
Dokonania apostołów w Panu Jezusie Chrystusie 5,4

Biblia Przekład Toruński

Czy pozostając twoją, nie należała do ciebie? A po sprzedaniu, zapłata nie była w twej władzy? Dlaczego tę rzecz dopuściłeś do swojego serca? Skłamałeś nie ludziom, lecz Bogu.
Dzieje Apostolskie 5,4

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Czy to, co miałeś, nie było twoje? A to, co otrzymałeś za sprzedaż, czy nie pozostawało w twojej mocy? Dlaczego dopuściłeś to do swego serca? Nie okłamałeś ludzi, lecz Boga.
Dzieje Apostolskie 5,4

American Standard Version

While it remained, did it not remain thine own? and after it was sold, was it not in thy power? How is it that thou hast conceived this thing in thy heart? thou has not lied unto men, but unto God.
Dzieje Apostolskie 5,4

Clementine Vulgate

nonne manens tibi manebat, et venundatum in tua erat potestate ? quare posuisti in corde tuo hanc rem ? non es mentitus hominibus, sed Deo.
Dzieje Apostolskie 5,4

King James Version

Whiles it remained, was it not thine own? and after it was sold, was it not in thine own power? why hast thou conceived this thing in thine heart? thou hast not lied unto men, but unto God.
Dzieje Apostolskie 5,4

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ουχι μενον σοι εμενεν και πραθεν εν τη ση εξουσια υπηρχεν τι οτι εθου εν τη καρδια σου το πραγμα τουτο ουκ εψευσω ανθρωποις αλλα τω θεω
Dzieje Apostolskie 5,4

Young's Literal Translation

while it remained, did it not remain thine? and having been sold, in thy authority was it not? why [is] it that thou didst put in thy heart this thing? thou didst not lie to men, but to God;`
Dzieje Apostolskie 5,4

World English Bible

While you kept it, didn't it remain your own? After it was sold, wasn't it in your power? How is it that you have conceived this thing in your heart? You haven't lied to men, but to God."
Dzieje Apostolskie 5,4

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić