„Doszła ta sprawa do króla Niniwy. Wstał więc z tronu, zdjął z siebie płaszcz, oblókł się w wór i siadł na popiele.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Jonasza 3,6

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 2 List św. Pawła do Tymoteusza 4,6

Biblia Warszawska

Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł.
2 List św. Pawła do Tymoteusza 4,6

Biblia Brzeska

Abowiem już ja bywam ofiarowan, a już nadchodzi czas rozstania mojego.
2 List św. Pawła do Tymoteusza 4,6

Biblia Gdańska (1632)

Albowiem ja już bywam ofiarowany, a czas rozwiązania mego nadchodzi.
2 Tymoteusza 4,6

Biblia Gdańska (1881)

Albowiem ja już bywam ofiarowany, a czas rozwiązania mego nadchodzi.
2 Tymoteusza 4,6

Biblia Tysiąclecia

Albowiem krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła.
2 List do Tymoteusza 4,6

Biblia Jakuba Wujka

Bo mnie już ofiarować mają i czas rozwiązania mego nadchodzi.
2 List do Tymoteusza 4,6

Nowa Biblia Gdańska

Gdyż ja już jestem ofiarowany, a czas mojego odejścia się zbliżył.
Drugi list do Tymoteusza 4,6

Biblia Przekład Toruński

Albowiem ja już jestem wylany jako dar ofiarny i nadszedł czas mojego odejścia.
2 List do Tymoteusza 4,6

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Ja bowiem już mam być złożony w ofierze, a czas mojego odejścia nadchodzi.
II List do Tymoteusza 4,6

American Standard Version

For I am already being offered, and the time of my departure is come.
2 List do Tymoteusza 4,6

Clementine Vulgate

Ego enim jam delibor, et tempus resolutionis me instat.
2 List do Tymoteusza 4,6

King James Version

For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand.
2 List do Tymoteusza 4,6

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εγω γαρ ηδη σπενδομαι και ο καιρος της εμης αναλυσεως εφεστηκεν
2 List do Tymoteusza 4,6

Young's Literal Translation

for I am already being poured out, and the time of my release hath arrived;
2 List do Tymoteusza 4,6

World English Bible

For I am already being offered, and the time of my departure has come.
2 List do Tymoteusza 4,6

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić