„A zachęcam was, bracia: wiecie, że dom Stefana jest pierwociną Achai, i że sami siebie stawili do służby świętym,”

Biblia Przekład Toruński: 1 List do Koryntian 16,15

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 2 List św. Pawła do Tymoteusza 3,1

Biblia Warszawska

A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy:
2 List św. Pawła do Tymoteusza 3,1

Biblia Brzeska

A wiedz to, iż ostatecznych czasów nastaną chwile niebezpieczne.
2 List św. Pawła do Tymoteusza 3,1

Biblia Gdańska (1632)

A to wiedz, iż w ostateczne dni nastaną czasy trudne.
2 Tymoteusza 3,1

Biblia Gdańska (1881)

A to wiedz, iż w ostateczne dni nastaną czasy trudne.
2 Tymoteusza 3,1

Biblia Tysiąclecia

A wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne.
2 List do Tymoteusza 3,1

Biblia Jakuba Wujka

A wiedz to, iż w ostatnie dni nastaną czasy niebezpieczne.
2 List do Tymoteusza 3,1

Nowa Biblia Gdańska

A to wiedz, że w ostatnich dniach nastaną czasy trudne do zniesienia.
Drugi list do Tymoteusza 3,1

Biblia Przekład Toruński

A to wiedz, że w dni ostateczne nastaną trudne czasy;
2 List do Tymoteusza 3,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A to wiedz, że w ostatecznych dniach nastaną trudne czasy.
II List do Tymoteusza 3,1

American Standard Version

But know this, that in the last days grievous times shall come.
2 List do Tymoteusza 3,1

Clementine Vulgate

Hoc autem scito, quod in novissimis diebus instabunt tempora periculosa :
2 List do Tymoteusza 3,1

King James Version

This know also, that in the last days perilous times shall come.
2 List do Tymoteusza 3,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τουτο δε γινωσκε οτι εν εσχαταις ημεραις ενστησονται καιροι χαλεποι
2 List do Tymoteusza 3,1

Young's Literal Translation

And this know thou, that in the last days there shall come perilous times,
2 List do Tymoteusza 3,1

World English Bible

But know this, that in the last days, grievous times will come.
2 List do Tymoteusza 3,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić