„Zatym zasnął z ojcy swemi i pogrzebion jest z nimi w mieście Dawida, ojca swego, a królował po nim Jozafat, syn jego.”

Biblia Brzeska: 1 Księga Królewska 15,24

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 2 List św. Pawła do Tymoteusza 1,16

Biblia Warszawska

Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyfora, bo mnie często pokrzepiał, a więzów moich się nie wstydził,
2 List św. Pawła do Tymoteusza 1,16

Biblia Brzeska

Niech Pan okaże miłosierdzie swoje nad domem Onesyforowym, abowiem często mię ochłodził i łańcucha się mego nie wstydził.
2 List św. Pawła do Tymoteusza 1,16

Biblia Gdańska

Niech da Pan miłosierdzie swoje Onezyforowemu domowi, iż mię często ochłodził i za łańcuch mój się nie wstydził;
2 Tymoteusza 1,16

Biblia Tysiąclecia

Niechże Pan użyczy miłosierdzia domowi Onezyfora za to, że często mnie krzepił i łańcucha mego się nie zawstydził,
2 List do Tymoteusza 1,16

Biblia Jakuba Wujka

Niech da Pan miłosierdzie Onezyforowemu domowi, iż mię często ochłodził i łańcucha się mego nie wstydził,
2 List do Tymoteusza 1,16

Nowa Biblia Gdańska

Oby Pan użyczył miłosierdzia domowi Onezyfora, gdyż mnie częstokroć pokrzepił oraz nie powstydził się moich więzów,
Drugi list do Tymoteusza 1,16

Biblia Przekład Toruński

Niech Pan da miłosierdzie domowi Onezyfora, że mnie często pokrzepiał i nie wstydził się moich kajdan,
2 List do Tymoteusza 1,16

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Niech Pan okaże swoje miłosierdzie domowi Onezyfora, bo mnie często pokrzepiał i mojego łańcucha się nie wstydził;
II List do Tymoteusza 1,16

American Standard Version

The Lord grant mercy unto the house of Onesiphorus: for he oft refreshed me, and was not ashamed of my chain;
2 List do Tymoteusza 1,16

Clementine Vulgate

Det misericordiam Dominus Onesiphori domui : quia spe me refrigeravit, et catenam meam non erubuit :
2 List do Tymoteusza 1,16

King James Version

The Lord give mercy unto the house of Onesiphorus; for he oft refreshed me, and was not ashamed of my chain:
2 List do Tymoteusza 1,16

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

δωη ελεος ο κυριος τω ονησιφορου οικω οτι πολλακις με ανεψυξεν και την αλυσιν μου ουκ επησχυνθη
2 List do Tymoteusza 1,16

Young's Literal Translation

may the Lord give kindness to the house of Onesiphorus, because many times he did refresh me, and of my chain was not ashamed,
2 List do Tymoteusza 1,16

World English Bible

May the Lord grant mercy to the house of Onesiphorus, for he often refreshed me, and was not ashamed of my chain,
2 List do Tymoteusza 1,16

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić