„Oto przynosicie na mój ołtarz potrawy skażone, a pytacie: Czym go skaziliśmy? Tym, że [przynosząc je, niejako] powiadacie: Oto stół Pański jest w pogardzie.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Malachiasza 1,7

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 2 List św. Pawła do Tymoteusza 1,17

Biblia Warszawska

Ale będąc w Rzymie, usilnie mnie szukał i znalazł;
2 List św. Pawła do Tymoteusza 1,17

Biblia Brzeska

I owszem, gdym był w Rzymie, barzo mię pilno szukał i znalazł.
2 List św. Pawła do Tymoteusza 1,17

Biblia Gdańska

Ale będąc w Rzymie, bardzo mię pilno szukał i znalazł.
2 Tymoteusza 1,17

Biblia Tysiąclecia

lecz skoro się znalazł w Rzymie, gorliwie mnie poszukał i odnalazł.
2 List do Tymoteusza 1,17

Biblia Jakuba Wujka

ale przyszedszy do Rzymu, barzo mię pilnie szukał i znalazł.
2 List do Tymoteusza 1,17

Nowa Biblia Gdańska

Ale kiedy pojawił się w Rzymie, starannie mnie poszukiwał i znalazł.
Drugi list do Tymoteusza 1,17

Biblia Przekład Toruński

Co więcej, będąc w Rzymie, szukał mnie bardzo gorliwie i znalazł.
2 List do Tymoteusza 1,17

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Lecz gdy był w Rzymie, usilnie mnie szukał i odnalazł.
II List do Tymoteusza 1,17

American Standard Version

but, when he was in Rome, he sought me diligently, and found me
2 List do Tymoteusza 1,17

Clementine Vulgate

sed cum Romam venisset, sollicite me qusivit, et invenit.
2 List do Tymoteusza 1,17

King James Version

But, when he was in Rome, he sought me out very diligently, and found me.
2 List do Tymoteusza 1,17

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

αλλα γενομενος εν ρωμη σπουδαιοτερον εζητησεν με και ευρεν
2 List do Tymoteusza 1,17

Young's Literal Translation

but being in Rome, very diligently he sought me, and found;
2 List do Tymoteusza 1,17

World English Bible

but when he was in Rome, he sought me diligently, and found me
2 List do Tymoteusza 1,17

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić