„bo Ty ich zmusisz do ucieczki, z Twego łuku będziesz mierzyć w ich twarze.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Psalmów 21,13

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Drugi list św. Pawła do Koryntian 3,5

Biblia Warszawska

Nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga,
Drugi list św. Pawła do Koryntian 3,5

Biblia Brzeska

Nie iżebyśmy byli godni sami od siebie co myslić, jakoby z nas samych, ale godność nasza z Boga jest.
2 List św. Pawła do Koryntian 3,5

Biblia Gdańska

Nie iżbyśmy byli sposobni, co myśleć sami z siebie, jako sami z siebie, ale sposobność nasza z Boga jest;
2 Koryntów 3,5

Biblia Tysiąclecia

Nie żebyśmy uważali, że jesteśmy w stanie pomyśleć coś sami z siebie, lecz [wiemy, że] ta możność nasza jest z Boga.
2 List do Koryntian 3,5

Biblia Jakuba Wujka

nie iżebyśmy byli dostateczni sami z siebie co myślić, jako sami z siebie, ale dostateczność nasza z Boga jest.
2 List do Koryntian 3,5

Nowa Biblia Gdańska

że nie jesteśmy odpowiedni z samych siebie, by policzyć sobie coś jakby z siebie - ale nasza wystarczalność jest z Boga,
Drugi list do Koryntian 3,5

Biblia Przekład Toruński

Nie że jesteśmy zdolni pomyśleć coś sami z siebie, jakby sami z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga;
2 List do Koryntian 3,5

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Nie żebyśmy sami z siebie byli w stanie pomyśleć coś jakby z samych siebie, lecz nasza możność jest z Boga.
II List do Koryntian 3,5

American Standard Version

not that we are sufficient of ourselves, to account anything as from ourselves; but our sufficiency is from God;
2 List do Koryntian 3,5

Clementine Vulgate

non quod sufficientes simus cogitare aliquid a nobis, quasi ex nobis : sed sufficientia nostra ex Deo est :
2 List do Koryntian 3,5

King James Version

Not that we are sufficient of ourselves to think any thing as of ourselves; but our sufficiency is of God;
2 List do Koryntian 3,5

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ουχ οτι ικανοι εσμεν αφ εαυτων λογισασθαι τι ως εξ εαυτων αλλ η ικανοτης ημων εκ του θεου
2 List do Koryntian 3,5

Young's Literal Translation

not that we are sufficient of ourselves to think anything, as of ourselves, but our sufficiency [is] of God,
2 List do Koryntian 3,5

World English Bible

not that we are sufficient of ourselves, to account anything as from ourselves; but our sufficiency is from God;
2 List do Koryntian 3,5

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić