„Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość,”

Biblia Warszawska: List św. Pawła do Kolosan 3,12

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Drugi list św. Pawła do Koryntian 3,4

Biblia Warszawska

A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu,
Drugi list św. Pawła do Koryntian 3,4

Biblia Brzeska

A mamyć takowe ufanie ku Bogu przez Krystusa.
2 List św. Pawła do Koryntian 3,4

Biblia Gdańska

A takieć ufanie mamy przez Chrystusa ku Bogu,
2 Koryntów 3,4

Biblia Tysiąclecia

A dzięki Chrystusowi taką ufność w Bogu pokładamy.
2 List do Koryntian 3,4

Biblia Jakuba Wujka

I mamy takie ufanie ku Bogu przez Chrystusa,
2 List do Koryntian 3,4

Nowa Biblia Gdańska

A przez Chrystusa, takie mamy przekonanie od Boga,
Drugi list do Koryntian 3,4

Biblia Przekład Toruński

A taką ufność mamy przez Chrystusa względem Boga;
2 List do Koryntian 3,4

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu.
II List do Koryntian 3,4

American Standard Version

And such confidence have we through Christ to God-ward:
2 List do Koryntian 3,4

Clementine Vulgate

Fiduciam autem talem habemus per Christum ad Deum :
2 List do Koryntian 3,4

King James Version

And such trust have we through Christ to God-ward:
2 List do Koryntian 3,4

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

πεποιθησιν δε τοιαυτην εχομεν δια του χριστου προς τον θεον
2 List do Koryntian 3,4

Young's Literal Translation

and such trust we have through the Christ toward God,
2 List do Koryntian 3,4

World English Bible

Such confidence we have through Christ toward God;
2 List do Koryntian 3,4

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić