„Zatem uczyńcie martwymi wasze członki na ziemi; cudzołóstwo, nieczystość, namiętność, zgubne pragnienie i chciwość, która jest bałwochwalstwem,”

Nowa Biblia Gdańska: List do Kolosan 3,5

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Drugi list św. Pawła do Koryntian 3,6

Biblia Warszawska

Który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia.
Drugi list św. Pawła do Koryntian 3,6

Biblia Brzeska

Który też uczynił nas godnemi sługami nowego testamentu, nie pisma, ale Ducha; abowiem pismo zabija, a Duch ożywia.
2 List św. Pawła do Koryntian 3,6

Biblia Gdańska

Który nas też uczynił sposobnymi sługami nowego testamentu, nie litery, ale Ducha; albowiem litera zabija, ale Duch ożywia.
2 Koryntów 3,6

Biblia Tysiąclecia

On też sprawił, żeśmy mogli stać się sługami Nowego Przymierza, przymierza nie litery, lecz Ducha; litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia.
2 List do Koryntian 3,6

Biblia Jakuba Wujka

Który też uczynił nas godnymi sługami nowego Testamentu, nie literą, ale Duchem: bo litera zabija, a Duch ożywia.
2 List do Koryntian 3,6

Nowa Biblia Gdańska

Który nas też uczynił dostatecznymi sługami Nowego Przymierza, nie litery - ale Ducha. Bowiem litera zabija, zaś Duch ożywia.
Drugi list do Koryntian 3,6

Biblia Przekład Toruński

Który też uzdolnił nas do bycia sługami nowego przymierza, nie litery, ale ducha; bo litera zabija, a duch ożywia.
2 List do Koryntian 3,6

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

On też uczynił nas zdolnymi sługami nowego testamentu, nie litery, ale Ducha; litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia.
II List do Koryntian 3,6

American Standard Version

who also made us sufficient as ministers of a new covenant; not of the letter, but of the spirit: for the letter killeth, but the spirit giveth life.
2 List do Koryntian 3,6

Clementine Vulgate

qui et idoneos nos fecit ministros novi testamenti : non littera, sed Spiritu : littera enim occidit, Spiritus autem vivificat.
2 List do Koryntian 3,6

King James Version

Who also hath made us able ministers of the new testament; not of the letter, but of the spirit: for the letter killeth, but the spirit giveth life.
2 List do Koryntian 3,6

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ος και ικανωσεν ημας διακονους καινης διαθηκης ου γραμματος αλλα πνευματος το γαρ γραμμα αποκτεινει το δε πνευμα ζωοποιει
2 List do Koryntian 3,6

Young's Literal Translation

who also made us sufficient [to be] ministrants of a new covenant, not of letter, but of spirit; for the letter doth kill, and the spirit doth make alive.
2 List do Koryntian 3,6

World English Bible

who also made us sufficient as servants of a new covenant; not of the letter, but of the spirit. For the letter kills, but the spirit gives life.
2 List do Koryntian 3,6

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić