„Lecz ty królu, panie mój, wiesz, iż się oczy wszystkiego Izraela oglądają na cię, abyś im oznajmił, kto będzie siedział na stolicy króla, pana mego, po tobie.”

Biblia Gdańska (1632): 1 Królewska 1,20

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Drugi list św. Pawła do Koryntian 11,5

Biblia Warszawska

Lecz uważam, że ja w niczym nie ustępuję tym arcyapostołom.
Drugi list św. Pawła do Koryntian 11,5

Biblia Brzeska

Boć mnimam, iżem ni w czym nie był niższym niżli nazacniejszy apostołowie.
2 List św. Pawła do Koryntian 11,5

Biblia Gdańska (1632)

Boć mam za to, żem nie był w niczem podlejszy, niżeli oni bardzo wielcy Apostołowie.
2 Koryntów 11,5

Biblia Gdańska (1881)

Boć mam za to, żem nie był w niczem podlejszy, niżeli oni bardzo wielcy Apostołowie.
2 Koryntów 11,5

Biblia Tysiąclecia

Otóż sądzę, że dokonałem nie mniej niż "wielcy apostołowie".
2 List do Koryntian 11,5

Biblia Jakuba Wujka

Bo mniemam, żem ja nic mniej nie czynił niżli wieldzy Apostołowie.
2 List do Koryntian 11,5

Nowa Biblia Gdańska

Zaś uważam, że nic, nie pozostawałem wielce w tyle od apostołów.
Drugi list do Koryntian 11,5

Biblia Przekład Toruński

Bo uważam, że w niczym nie jestem gorszy niż owi bardzo wielcy apostołowie.
2 List do Koryntian 11,5

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A uważam, że w niczym nie ustępowałem tym wielkim apostołom.
II List do Koryntian 11,5

American Standard Version

For I reckon that I am not a whit behind the very chiefest apostles.
2 List do Koryntian 11,5

Clementine Vulgate

Existimo enim nihil me minus fecisse a magnis Apostolis.
2 List do Koryntian 11,5

King James Version

For I suppose I was not a whit behind the very chiefest apostles.
2 List do Koryntian 11,5

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

λογιζομαι γαρ μηδεν υστερηκεναι των υπερ λιαν αποστολων
2 List do Koryntian 11,5

Young's Literal Translation

for I reckon that I have been nothing behind the very chiefest apostles,
2 List do Koryntian 11,5

World English Bible

For I reckon that I am not at all behind the very best apostles.
2 List do Koryntian 11,5

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić