„Którzy wydali świadectwo o twojej miłości przed zborem; a dobrze uczynisz, wysyłając ich w sposób godny Boga.”

Biblia Przekład Toruński: 3 List Jana 1,6

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Drugi list św. Pawła do Koryntian 11,4

Biblia Warszawska

Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością.
Drugi list św. Pawła do Koryntian 11,4

Biblia Brzeska

Abowiem jesliby przyszedł ten, co by inszego Jezusa przepowiedał, któregośmy my nie przepowiedali; abo jesli przyjmujecie inego ducha, któregoście nie wzięli, abo inszą ewanjeliją, którejeście nie przyjęli, tedybyście go dobrze cierpieli.
2 List św. Pawła do Koryntian 11,4

Biblia Gdańska (1632)

Bo gdyby kto przyszedł, co by inszego Jezusa opowiadał, któregośmy nie opowiadali; albo gdybyście innego ducha wzięli, któregoście nie wzięli, albo inszą Ewangieliję, którejście nie przyjęli, dobrze byście go znosili.
2 Koryntów 11,4

Biblia Gdańska (1881)

Bo gdyby kto przyszedł, co by inszego Jezusa opowiadał, któregośmy nie opowiadali; albo gdybyście innego ducha wzięli, któregoście nie wzięli, albo inszą Ewangieliję, którejście nie przyjęli, dobrze byście go znosili.
2 Koryntów 11,4

Biblia Tysiąclecia

Jeśli bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa, jakiegośmy wam nie głosili, lub bierzecie innego ducha, któregoście nie otrzymali, albo inną Ewangelię, nie tę, którąście przyjęli - znosicie to spokojnie.
2 List do Koryntian 11,4

Biblia Jakuba Wujka

Bo jeśli ten, który przychodzi, inszego Chrystusa opowieda, któregośmy nie opowiedali, abo bierzecie ducha innego któregoście nie wzięli, abo inszą Ewanielią, którejeście nie przyjęli, słusznie byście cierpieli.
2 List do Koryntian 11,4

Nowa Biblia Gdańska

Gdyż jeśli ktoś przychodzi i ogłasza innego Jezusa, którego myśmy nie ogłaszali; albo bierzecie innego ducha, którego nie otrzymaliście; albo inną ewangelię, której nie przyjęliście łaskawie - znosicie to dobrze.
Drugi list do Koryntian 11,4

Biblia Przekład Toruński

Bo jeśli oto ktoś przychodzi i głosi innego Jezusa, którego my nie głosiliśmy, albo jeśli bierzecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, albo inną ewangelię, której nie przyjęliście, dobrze to znosiliście.
2 List do Koryntian 11,4

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Gdyby bowiem przyszedł ktoś i głosił innego Jezusa, którego my nie głosiliśmy, albo gdybyście przyjęli innego ducha, którego nie otrzymaliście, albo inną ewangelię, której nie przyjęliście, znosilibyście go z łatwością.
II List do Koryntian 11,4

American Standard Version

For if he that cometh preacheth another Jesus, whom we did not preach, or [if] ye receive a different spirit, which ye did not receive, or a different gospel, which ye did not accept, ye do well to bear with [him].
2 List do Koryntian 11,4

Clementine Vulgate

Nam si is qui venit, alium Christum prdicat, quem non prdicavimus, aut alium spiritum accipitis, quem non accepistis : aut aliud Evangelium, quod non recepistis : recte pateremini.
2 List do Koryntian 11,4

King James Version

For if he that cometh preacheth another Jesus, whom we have not preached, or if ye receive another spirit, which ye have not received, or another gospel, which ye have not accepted, ye might well bear with him.
2 List do Koryntian 11,4

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ει μεν γαρ ο ερχομενος αλλον ιησουν κηρυσσει ον ουκ εκηρυξαμεν η πνευμα ετερον λαμβανετε ο ουκ ελαβετε η ευαγγελιον ετερον ο ουκ εδεξασθε καλως ηνειχεσθε
2 List do Koryntian 11,4

Young's Literal Translation

for if, indeed, he who is coming doth preach another Jesus whom we did not preach, or another Spirit ye receive which ye did not receive, or other good news which ye did not accept -- well were ye bearing [it],
2 List do Koryntian 11,4

World English Bible

For if he who comes preaches another Jesus, whom we did not preach, or if you receive a different spirit, which you did not receive, or a different gospel, which you did not accept, you put up with that well enough.
2 List do Koryntian 11,4

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić