„Przyjdź ma gołąbko, co żyjesz w rozpadlinach skalnych, w szczelinach piętrzących się obok - ukaż mi swoje oblicze, niech usłyszę twój głos; bowiem twój głos jest słodki i urocze twoje oblicze.”

Nowa Biblia Gdańska: Pieśń nad pieśniami 2,14

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Drugi list św. Pawła do Koryntian 11,28

Biblia Warszawska

Pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie, troska o wszystkie zbory.
Drugi list św. Pawła do Koryntian 11,28

Biblia Brzeska

Oprócz tych rzeczy, które się z wierzchu przydają, ciśnie mię ono wojsko, które każdy dzień na mię powstawa, to jest staranie o wszytkich kościelech.
2 List św. Pawła do Koryntian 11,28

Biblia Gdańska (1632)

Oprócz tego, co skądinąd przyda, ono naleganie na mię na każdy dzień i ono staranie o wszystkie zbory.
2 Koryntów 11,28

Biblia Gdańska (1881)

Oprócz tego, co skądinąd przyda, ono naleganie na mię na każdy dzień i ono staranie o wszystkie zbory.
2 Koryntów 11,28

Biblia Tysiąclecia

nie mówiąc już o mojej codziennej udręce płynącej z troski o wszystkie Kościoły.
2 List do Koryntian 11,28

Biblia Jakuba Wujka

oprócz tych rzeczy, które zewnątrz są: naleganie na mię co dzień, staranie o wszytkie kościoły.
2 List do Koryntian 11,28

Nowa Biblia Gdańska

Oprócz oddzielnego, codziennego powstawania przeciw mnie i troski o wszystkie zbory.
Drugi list do Koryntian 11,28

Biblia Przekład Toruński

Niezależnie od tych zewnętrznych nacisków, pozostaje mi codzienna troska o wszystkie zbory.
2 List do Koryntian 11,28

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A poza tymi sprawami zewnętrznymi, w tym, co mi codziennie ciąży, w trosce o wszystkie kościoły.
II List do Koryntian 11,28

American Standard Version

Besides those things that are without, there is that which presseth upon me daily, anxiety for all the churches.
2 List do Koryntian 11,28

Clementine Vulgate

prter illa qu extrinsecus sunt, instantia mea quotidiana, sollicitudo omnium ecclesiarum.
2 List do Koryntian 11,28

King James Version

Beside those things that are without, that which cometh upon me daily, the care of all the churches.
2 List do Koryntian 11,28

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

χωρις των παρεκτος η επισυστασις μου η καθ ημεραν η μεριμνα πασων των εκκλησιων
2 List do Koryntian 11,28

Young's Literal Translation

apart from the things without -- the crowding upon me that is daily -- the care of all the assemblies.
2 List do Koryntian 11,28

World English Bible

Besides those things that are outside, there is that which presses on me daily, anxiety for all the assemblies.
2 List do Koryntian 11,28

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić