„Bóg wywiódł je z Egiptu, mocą jednorożcową był mu.”

Biblia Gdańska (1881): 4 Mojżeszowa 23,22

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Drugi list św. Pawła do Koryntian 11,18

Biblia Warszawska

Skoro wielu się przechwala według ciała i ja będę się przechwalał.
Drugi list św. Pawła do Koryntian 11,18

Biblia Brzeska

Gdyż wiele się ich przechwala wedle ciała i ja się też przechwalać będę.
2 List św. Pawła do Koryntian 11,18

Biblia Gdańska (1632)

Ponieważ się ich wiele chlubi według ciała, i ja się chlubić będę.
2 Koryntów 11,18

Biblia Gdańska (1881)

Ponieważ się ich wiele chlubi według ciała, i ja się chlubić będę.
2 Koryntów 11,18

Biblia Tysiąclecia

Ponieważ wielu chlubi się według ciała - i ja będę się chlubił.
2 List do Koryntian 11,18

Biblia Jakuba Wujka

Gdyż wiele się ich przechwala wedle ciała i ja się przechwalać będę.
2 List do Koryntian 11,18

Nowa Biblia Gdańska

Ponieważ wielu chlubi się według cielesnej natury, zatem i ja się będę chlubił.
Drugi list do Koryntian 11,18

Biblia Przekład Toruński

Skoro liczni chlubią się według ciała i ja będę się chlubić.
2 List do Koryntian 11,18

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Skoro wielu chlubi się według ciała, i ja będę się chlubił.
II List do Koryntian 11,18

American Standard Version

Seeing that many glory after the flesh, I will glory also.
2 List do Koryntian 11,18

Clementine Vulgate

Quoniam multi gloriantur secundum carnem : et ego gloriabor.
2 List do Koryntian 11,18

King James Version

Seeing that many glory after the flesh, I will glory also.
2 List do Koryntian 11,18

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

επει πολλοι καυχωνται κατα την σαρκα καγω καυχησομαι
2 List do Koryntian 11,18

Young's Literal Translation

since many boast according to the flesh, I also will boast:
2 List do Koryntian 11,18

World English Bible

Seeing that many boast after the flesh, I will also boast.
2 List do Koryntian 11,18

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić