„I obieszono Amana na szubienicy, którą był zgotował Mardocheuszowi i uspokoił się gniew królewski.”

Biblia Brzeska: Księga Estery 7,10

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Drugi list św. Pawła do Koryntian 11,12

Biblia Warszawska

A to, co czynię, czynić też będę nadal, aby odebrać podstawę tym, którzy chcą mieć podstawę, by w tym, czym się chlubią, byli takimi, jakimi my jesteśmy.
Drugi list św. Pawła do Koryntian 11,12

Biblia Brzeska

Ale co czynię, jeszcze uczynię, abym odjął przyczynę tym, którzy przyczyny żądają, aby w tym z czego się chlubią byli nalezieni takowi, jako my.
2 List św. Pawła do Koryntian 11,12

Biblia Gdańska (1632)

Ale co czynię, czynić jeszcze będę dlatego, abym odciął przyczynę tym, którzy przyczyny szukają, aby w tem, z czego się chlubią, byli znalezieni tacy, jako i my.
2 Koryntów 11,12

Biblia Gdańska (1881)

Ale co czynię, czynić jeszcze będę dlatego, abym odciął przyczynę tym, którzy przyczyny szukają, aby w tem, z czego się chlubią, byli znalezieni tacy, jako i my.
2 Koryntów 11,12

Biblia Tysiąclecia

Co zaś czynię, będę i nadal czynił, aby nie mieli sposobności do chlubienia się ci, którzy jej szukają; aby byli jak i my w tym, z czego się chlubią.
2 List do Koryntian 11,12

Biblia Jakuba Wujka

A co czynię, czynić będę, abym odciął przyczynę tym, którzy przyczyny żądają; aby w czym się chlubią, byli nalezieni jako i my.
2 List do Koryntian 11,12

Nowa Biblia Gdańska

A to czynię i będę czynił, abym odciął okazję takim, co szukają okazji, aby w tym, w czym się chlubią, mogli zostać znalezieni jak i my.
Drugi list do Koryntian 11,12

Biblia Przekład Toruński

Ale co czynię, to i będę czynić, aby odciąć sposobność tym, którzy szukają tej sposobności, aby w tym, w czym się chlubią, zostali znalezieni takimi jak my.
2 List do Koryntian 11,12

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Co zaś czynię, nadal będę czynił, aby pozbawić okazji tych, którzy jej szukają, aby w tym, z czego się chlubią, okazali się takimi jak my.
II List do Koryntian 11,12

American Standard Version

But what I do, that I will do, that I may cut off occasion from them that desire an occasion; that wherein they glory, they may be found even as we.
2 List do Koryntian 11,12

Clementine Vulgate

Quod autem facio, et faciam : ut amputem occasionem eorum qui volunt occasionem, ut in quo gloriantur, inveniantur sicut et nos.
2 List do Koryntian 11,12

King James Version

But what I do, that I will do, that I may cut off occasion from them which desire occasion; that wherein they glory, they may be found even as we.
2 List do Koryntian 11,12

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ο δε ποιω και ποιησω ινα εκκοψω την αφορμην των θελοντων αφορμην ινα εν ω καυχωνται ευρεθωσιν καθως και ημεις
2 List do Koryntian 11,12

Young's Literal Translation

and what I do, I also will do, that I may cut off the occasion of those wishing an occasion, that in that which they boast they may be found according as we also;
2 List do Koryntian 11,12

World English Bible

But what I do, that I will do, that I may cut off occasion from them that desire an occasion, that in which they boast, they may be found even as we.
2 List do Koryntian 11,12

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić