„Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich wyzywając, jedni drugim zajrząc.”

Biblia Gdańska (1881): Galatów 5,26

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Drugi list św. Pawła do Koryntian 11,11

Biblia Warszawska

Dlaczego? Czy dlatego, że was nie miłuję? Bóg to wie!
Drugi list św. Pawła do Koryntian 11,11

Biblia Brzeska

A czemuż? Przetoli, iż was nie miłuję? Bóg to wie.
2 List św. Pawła do Koryntian 11,11

Biblia Gdańska (1632)

Dlategoż? czy że was nie miłuję? Bógci wie,
2 Koryntów 11,11

Biblia Gdańska (1881)

Dlategoż? czy że was nie miłuję? Bógci wie,
2 Koryntów 11,11

Biblia Tysiąclecia

Dlaczego? Czy dlatego, że was nie miłuję? Bóg to wie.
2 List do Koryntian 11,11

Biblia Jakuba Wujka

Czemu? Iż was nie miłuję? Bóg wie.
2 List do Koryntian 11,11

Nowa Biblia Gdańska

Z jakiego powodu? Ponieważ was nie miłuję? Bóg to wie.
Drugi list do Koryntian 11,11

Biblia Przekład Toruński

Dlaczego? Że was nie miłuję? Bóg to wie.
2 List do Koryntian 11,11

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Dlaczego? Czy dlatego, że was nie miłuję? Bóg to wie.
II List do Koryntian 11,11

American Standard Version

Wherefore? because I love you not? God knoweth.
2 List do Koryntian 11,11

Clementine Vulgate

Quare ? quia non diligo vos ? Deus scit.
2 List do Koryntian 11,11

King James Version

Wherefore? because I love you not? God knoweth.
2 List do Koryntian 11,11

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

δια τι οτι ουκ αγαπω υμας ο θεος οιδεν
2 List do Koryntian 11,11

Young's Literal Translation

wherefore? because I do not love you? God hath known!
2 List do Koryntian 11,11

World English Bible

Why? Because I don't love you? God knows.
2 List do Koryntian 11,11

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić