„Pamiętajcie na tę rzecz, a zawstydajcie się o przestępcowie, a przyjdźcie k sobie.”

Biblia Brzeska: Księga Izajasza 46,8

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 6,5

Biblia Warszawska

Mówię to, aby was zawstydzić. Czyż nie ma między wami ani jednego mądrego, który może być rozjemcą między braćmi swymi?
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 6,5

Biblia Brzeska

Toć mówię wam ku zawstydzeniu. I także nie masz miedzy wami mądrego i jednego, któryby mógł rozsądzić miedzy braty swemi?
1 List św. Pawła do Koryntian 6,5

Biblia Gdańska (1632)

Ku zawstydzeniu waszemu to mówię. Nie maszże między wami mądrego i jednego, który by mógł rozsądzić między braćmi swoimi?
1 Koryntów 6,5

Biblia Gdańska (1881)

Ku zawstydzeniu waszemu to mówię. Nie maszże między wami mądrego i jednego, który by mógł rozsądzić między braćmi swoimi?
1 Koryntów 6,5

Biblia Tysiąclecia

Mówię to, aby was zawstydzić. Bo czyż nie znajdzie się wśród was ktoś na tyle mądry, by mógł rozstrzygać spory między swymi braćmi?
1 List do Koryntian 6,5

Biblia Jakuba Wujka

Mówię ku wstydowi waszemu. Także nie masz między wami mądrego żadnego, który by mógł rozsądzić między bratem swoim?
1 List do Koryntian 6,5

Nowa Biblia Gdańska

Ku zawstydzeniu wam to mówię. Tak dalece nie ma pomiędzy wami, między tymi, co są w środku, żadnego mądrego, który będzie mógł rozsądzić swojego brata?
Pierwszy list do Koryntian 6,5

Biblia Przekład Toruński

Dla zawstydzenia was to mówię. Czy nie ma między wami ani jednego mądrego, który mógłby rozsądzić pomiędzy swoim jednym a drugim bratem?
1 List do Koryntian 6,5

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Mówię to ku waszemu zawstydzeniu. Czy nie ma wśród was ani jednego mądrego, który może rozsądzić między swoimi braćmi?
I List do Koryntian 6,5

American Standard Version

I say [this] to move you to shame. What, cannot there be [found] among you one wise man who shall be able to decide between his brethren,
1 List do Koryntian 6,5

Clementine Vulgate

Ad verecundiam vestram dico. Sic non est inter vos sapiens quisquam, qui possit judicare inter fratrem suum ?
1 List do Koryntian 6,5

King James Version

I speak to your shame. Is it so, that there is not a wise man among you? no, not one that shall be able to judge between his brethren?
1 List do Koryntian 6,5

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

προς εντροπην υμιν λεγω ουτως ουκ εστιν εν υμιν σοφος ουδε εις ος δυνησεται διακριναι ανα μεσον του αδελφου αυτου
1 List do Koryntian 6,5

Young's Literal Translation

unto your shame I speak: so there is not among you one wise man, not even one, who shall be able to discern in the midst of his brethren!
1 List do Koryntian 6,5

World English Bible

I say this to move you to shame. What, can't there be one wise man among you who will be able to decide between his brothers;
1 List do Koryntian 6,5

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić