„Przytym wiecie, iż on się okazał, aby grzechy nasze zgładził, a grzechów w nim nie masz.”

Biblia Brzeska: 1 List św. Jana 3,5

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 3,8

Biblia Warszawska

Bo ten, co sadzi, i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 3,8

Biblia Brzeska

A ten, który sadzi, i ten, co polewa, jedno są, a każdy swoję zapłatę weźmie według pracej swojej.
1 List św. Pawła do Koryntian 3,8

Biblia Gdańska (1632)

Lecz ten, który szczepi, i ten, który polewa, jedno są, a każdy swoję zapłatę weźmie według pracy swojej.
1 Koryntów 3,8

Biblia Gdańska (1881)

Lecz ten, który szczepi, i ten, który polewa, jedno są, a każdy swoję zapłatę weźmie według pracy swojej.
1 Koryntów 3,8

Biblia Tysiąclecia

Ten, który sieje, i ten, który podlewa, stanowią jedno; każdy według własnego trudu otrzyma należną mu zapłatę.
1 List do Koryntian 3,8

Biblia Jakuba Wujka

A który szczepi i który polewa, jedno są. A każdy własną zapłatę weźmie według prace swojej.
1 List do Koryntian 3,8

Nowa Biblia Gdańska

Ale ten, co zaszczepia oraz ten, co podlewa są jednym i każdy weźmie swoją zapłatę według własnego trudu.
Pierwszy list do Koryntian 3,8

Biblia Przekład Toruński

A ten, który sadzi, i ten, który podlewa, są jedno, a każdy otrzyma swoją zapłatę stosownie do własnego trudu.
1 List do Koryntian 3,8

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Ten zaś, który sieje, i ten, który podlewa, stanowią jedno, a każdy otrzyma swoją zapłatę stosownie do swojej pracy.
I List do Koryntian 3,8

American Standard Version

Now he that planteth and he that watereth are one: but each shall receive his own reward according to his own labor.
1 List do Koryntian 3,8

Clementine Vulgate

Qui autem plantat, et qui rigat, unum sunt. Unusquisque autem propriam mercedem accipiet, secundum suum laborem.
1 List do Koryntian 3,8

King James Version

Now he that planteth and he that watereth are one: and every man shall receive his own reward according to his own labour.
1 List do Koryntian 3,8

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ο φυτευων δε και ο ποτιζων εν εισιν εκαστος δε τον ιδιον μισθον ληψεται κατα τον ιδιον κοπον
1 List do Koryntian 3,8

Young's Literal Translation

and he who is planting and he who is watering are one, and each his own reward shall receive, according to his own labour,
1 List do Koryntian 3,8

World English Bible

Now he who plants and he who waters are the same, but each will receive his own reward according to his own labor.
1 List do Koryntian 3,8

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić