„Jeśli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się zdrowych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z pobożnością,”

Biblia Tysiąclecia: 1 List do Tymoteusza 6,3

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 3,1

Biblia Warszawska

I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 3,1

Biblia Brzeska

I ja, bracia! Nie mogłem wam mówić jako duchownym, ale jako cielesnym i prawie jako niemowniątkam w Krystusie.
1 List św. Pawła do Koryntian 3,1

Biblia Gdańska (1632)

I ja, bracia! nie mogłem wam mówić jako duchownym, ale jako cielesnym i jako niemowlątkom w Chrystusie.
1 Koryntów 3,1

Biblia Gdańska (1881)

I ja, bracia! nie mogłem wam mówić jako duchownym, ale jako cielesnym i jako niemowlątkom w Chrystusie.
1 Koryntów 3,1

Biblia Tysiąclecia

A ja nie mogłem, bracia, przemawiać do was jako do ludzi duchowych, lecz jako do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie.
1 List do Koryntian 3,1

Biblia Jakuba Wujka

I ja, bracia, nie mogłem wam mówić jako duchownym, ale jako cielesnym, jako malutkim w Chrystusie.
1 List do Koryntian 3,1

Nowa Biblia Gdańska

Także ja, bracia, nie mogłem wam mówić jako duchowym, ale jako wewnętrznie cielesnym, jak niemowlętom w Chrystusie.
Pierwszy list do Koryntian 3,1

Biblia Przekład Toruński

A ja, bracia, nie mogłem do was mówić jako do duchowych, ale jako do cielesnych, i jako do niemowląt w Chrystusie.
1 List do Koryntian 3,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I ja, bracia, nie mogłem do was mówić jak do ludzi duchowych, ale jak do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie.
I List do Koryntian 3,1

American Standard Version

And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, as unto babes in Christ.
1 List do Koryntian 3,1

Clementine Vulgate

Et ego, fratres, non potui vobis loqui quasi spiritualibus, sed quasi carnalibus. Tamquam parvulis in Christo,
1 List do Koryntian 3,1

King James Version

And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ.
1 List do Koryntian 3,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και εγω αδελφοι ουκ ηδυνηθην λαλησαι υμιν ως πνευματικοις αλλ ως σαρκικοις ως νηπιοις εν χριστω
1 List do Koryntian 3,1

Young's Literal Translation

And I, brethren, was not able to speak to you as to spiritual, but as to fleshly -- as to babes in Christ;
1 List do Koryntian 3,1

World English Bible

Brothers, I couldn't speak to you as to spiritual, but as to fleshly, as to babes in Christ.
1 List do Koryntian 3,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić