„Rolnik, który pracuje, jako pierwszy powinien korzystać z plonów.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: II List do Tymoteusza 2,6

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 1,6

Biblia Warszawska

Ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was,
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 1,6

Biblia Brzeska

Jako świadectwo Krystusowe potwierdzone jest w was.
1 List św. Pawła do Koryntian 1,6

Biblia Gdańska

Jako świadectwo Chrystusowe utwierdzone jest w was,
1 Koryntów 1,6

Biblia Tysiąclecia

bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was,
1 List do Koryntian 1,6

Biblia Jakuba Wujka

jako świadectwo Chrystusowe utwierdzone jest w was,
1 List do Koryntian 1,6

Nowa Biblia Gdańska

W miarę tego jak zostało w was utrwalone świadectwo Chrystusa.
Pierwszy list do Koryntian 1,6

Biblia Przekład Toruński

Tak, jak świadectwo Chrystusa zostało utwierdzone w was.
1 List do Koryntian 1,6

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Gdyż świadectwo Chrystusa jest utwierdzone w was;
I List do Koryntian 1,6

American Standard Version

even as the testimony of Christ was confirmed in you:
1 List do Koryntian 1,6

Clementine Vulgate

Sicut testimonium Christi confirmatum est in vobis :
1 List do Koryntian 1,6

King James Version

Even as the testimony of Christ was confirmed in you:
1 List do Koryntian 1,6

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

καθως το μαρτυριον του χριστου εβεβαιωθη εν υμιν
1 List do Koryntian 1,6

Young's Literal Translation

according as the testimony of the Christ was confirmed in you,
1 List do Koryntian 1,6

World English Bible

even as the testimony of Christ was confirmed in you:
1 List do Koryntian 1,6

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić