„[1] Absalom zaś uciekł udając się do Talmaja, syna Ammichuda, króla Geszur,”

Biblia Tysiąclecia: 2 Księga Samuela 13,37

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 1,19

Biblia Warszawska

Napisano bowiem: Wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 1,19

Biblia Brzeska

Bo jest napisano: Wytracę mądrość mądrych, a zrozumienie rozumnych odrzucę precz.
1 List św. Pawła do Koryntian 1,19

Biblia Gdańska

Bo napisano: Wniwecz obrócę mądrość mądrych, a rozum rozumnych odrzucę.
1 Koryntów 1,19

Biblia Tysiąclecia

Napisane jest bowiem: Wytracę mądrość mędrców, a przebiegłość przebiegłych zniweczę.
1 List do Koryntian 1,19

Biblia Jakuba Wujka

Bo jest napisano: Zagubię mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę.
1 List do Koryntian 1,19

Nowa Biblia Gdańska

Ponieważ jest napisane: Zniszczę mądrość mądrych, a rozum rozumnych odrzucę.
Pierwszy list do Koryntian 1,19

Biblia Przekład Toruński

Napisano bowiem: Zniszczę mądrość mądrych, a zrozumienie rozumnych odrzucę.
1 List do Koryntian 1,19

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Bo jest napisane: Wytracę mądrość mądrych, a rozum rozumnych obrócę wniwecz.
I List do Koryntian 1,19

American Standard Version

For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, And the discernment of the discerning will I bring to nought.
1 List do Koryntian 1,19

Clementine Vulgate

Scriptum est enim : Perdam sapientiam sapientium, et prudentiam prudentium reprobabo.
1 List do Koryntian 1,19

King James Version

For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent.
1 List do Koryntian 1,19

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

γεγραπται γαρ απολω την σοφιαν των σοφων και την συνεσιν των συνετων αθετησω
1 List do Koryntian 1,19

Young's Literal Translation

for it hath been written, `I will destroy the wisdom of the wise, and the intelligence of the intelligent I will bring to nought;`
1 List do Koryntian 1,19

World English Bible

For it is written, "I will destroy the wisdom of the wise, I will bring the discernment of the discerning to nothing."
1 List do Koryntian 1,19

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić