„Albowiem tem większej chwały ten nad Mojżesza godzien, im większą cześć ma budownik domu, niżeli sam dom.”

Biblia Gdańska: Żydów 3,3

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 1,18

Biblia Warszawska

Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 1,18

Biblia Brzeska

Abowiem powieść ona o krzyżu tym, którzy giną, jest głupstwem, a nam, którzy bywamy zbawieni, jestci mocą Bożą.
1 List św. Pawła do Koryntian 1,18

Biblia Gdańska

Albowiem mowa o krzyżu tym, którzy giną, jest głupstwem; ale nam, którzy bywamy zbawieni, jest mocą Bożą.
1 Koryntów 1,18

Biblia Tysiąclecia

Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia.
1 List do Koryntian 1,18

Biblia Jakuba Wujka

Abowiem słowo krzyża tym, którzy giną, jest głupstwem, lecz tym, którzy zbawienia dostępują, to jest nam, jest mocą Bożą.
1 List do Koryntian 1,18

Nowa Biblia Gdańska

Gdyż słowo krzyża jest głupotą dla tych, co giną; ale dla nas, którzy jesteśmy ratowani, jest mocą Boga.
Pierwszy list do Koryntian 1,18

Biblia Przekład Toruński

Bo Słowo o krzyżu dla tych, którzy istotnie giną, jest głupstwem; ale dla nas, którzy jesteśmy zbawiani, jest mocą Bożą.
1 List do Koryntian 1,18

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Mowa o krzyżu bowiem jest głupstwem dla tych, którzy giną, ale dla nas, którzy jesteśmy zbawieni, jest mocą Boga.
I List do Koryntian 1,18

American Standard Version

For the word of the cross is to them that perish foolishness; but unto us who are saved it is the power of God.
1 List do Koryntian 1,18

Clementine Vulgate

Verbum enim crucis pereuntibus quidem stultitia est : iis autem qui salvi fiunt, id est nobis, Dei virtus est.
1 List do Koryntian 1,18

King James Version

For the preaching of the cross is to them that perish foolishness; but unto us which are saved it is the power of God.
1 List do Koryntian 1,18

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ο λογος γαρ ο του σταυρου τοις μεν απολλυμενοις μωρια εστιν τοις δε σωζομενοις ημιν δυναμις θεου εστιν
1 List do Koryntian 1,18

Young's Literal Translation

for the word of the cross to those indeed perishing is foolishness, and to us -- those being saved -- it is the power of God,
1 List do Koryntian 1,18

World English Bible

For the word of the cross is foolishness to those who are dying, but to us who are saved it is the power of God.
1 List do Koryntian 1,18

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić