„I rzekli słudzy królewscy do króla: Cokolwiek się tobie podoba królowi, panu naszemu, otochmy gotowi, służebnicy twoi.”

Biblia Brzeska: 2 Księga Samuela 15,15

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 1,15

Biblia Warszawska

Aby ktoś nie powiedział, że jesteście w imię moje ochrzczeni.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 1,15

Biblia Brzeska

Aby żaden nie rzekł, żebych krzcił w imię moje.
1 List św. Pawła do Koryntian 1,15

Biblia Gdańska

Aby kto nie rzekł, żem chrzcił w imię moje.
1 Koryntów 1,15

Biblia Tysiąclecia

Nikt przeto nie może powiedzieć, że w imię moje został ochrzczony.
1 List do Koryntian 1,15

Biblia Jakuba Wujka

aby kto nie mówił, żeście w imię moje ochrzczeni.
1 List do Koryntian 1,15

Nowa Biblia Gdańska

Aby ktoś nie powiedział, że zostaliście ochrzczeni względem mego imienia.
Pierwszy list do Koryntian 1,15

Biblia Przekład Toruński

Aby ktoś nie powiedział, że chrzciłem w moje imię.
1 List do Koryntian 1,15

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Aby nikt nie powiedział, że chrzciłem w swoje imię.
I List do Koryntian 1,15

American Standard Version

lest any man should say that ye were baptized into my name.
1 List do Koryntian 1,15

Clementine Vulgate

ne quis dicat quod in nomine meo baptizati estis.
1 List do Koryntian 1,15

King James Version

Lest any should say that I had baptized in mine own name.
1 List do Koryntian 1,15

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ινα μη τις ειπη οτι εις το εμον ονομα εβαπτισα
1 List do Koryntian 1,15

Young's Literal Translation

that no one may say that to my own name I did baptize;
1 List do Koryntian 1,15

World English Bible

so that no one should say that I had baptized you into my own name.
1 List do Koryntian 1,15

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić