„Umiłowany! Nie naśladuj złego, lecz dobrego. Kto dobro czyni, jest z Boga; ale kto zło czyni, nie widział Boga.”

Biblia Przekład Toruński: 3 List Jana 1,11

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 1,12

Biblia Warszawska

A mówię to dlatego, że każdy z was powiada: Ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 1,12

Biblia Brzeska

A to powiedam, iż każdy z was mówi: Jam jest Pawłów, a ja Apollów, ja zasię Kefy, a ja Krystusów.
1 List św. Pawła do Koryntian 1,12

Biblia Gdańska

A to powiadam, iż każdy z was mówi: Jamci jest Pawłowy, a jam Apollosowy, a jam Kiefasowy, alem ja Chrystusowy.
1 Koryntów 1,12

Biblia Tysiąclecia

Myślę o tym, co każdy z was mówi: Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa.
1 List do Koryntian 1,12

Biblia Jakuba Wujka

A to powiadam, iż każdy z was mówi: Jam jest Pawłów, a ja Apollów, a ja Cefy, a ja Chrystusów.
1 List do Koryntian 1,12

Nowa Biblia Gdańska

A mówię to, ponieważ każdy z was powiada: Ja jestem Pawła, ja Apollosa, zaś ja Kefasa; a ja Chrystusa.
Pierwszy list do Koryntian 1,12

Biblia Przekład Toruński

A mówię o tym, bo każdy z was dobitnie mówi: Ja jestem Pawła, a ja Apollosa, a ja Kefasa, a ja Chrystusa.
1 List do Koryntian 1,12

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Mówię to dlatego, że każdy z was twierdzi: Ja jestem Pawła, ja Apollosa, ja Kefasa, a ja Chrystusa.
I List do Koryntian 1,12

American Standard Version

Now this I mean, that each one of you saith, I am of Paul; and I of Apollos: and I of Cephas; and I of Christ.
1 List do Koryntian 1,12

Clementine Vulgate

Hoc autem dico, quod unusquisque vestrum dicit : Ego quidem sum Pauli : ego autem Apollo : ego vero Ceph : ego autem Christi.
1 List do Koryntian 1,12

King James Version

Now this I say, that every one of you saith, I am of Paul; and I of Apollos; and I of Cephas; and I of Christ.
1 List do Koryntian 1,12

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

λεγω δε τουτο οτι εκαστος υμων λεγει εγω μεν ειμι παυλου εγω δε απολλω εγω δε κηφα εγω δε χριστου
1 List do Koryntian 1,12

Young's Literal Translation

and I say this, that each one of you saith, `I, indeed, am of Paul` -- `and I of Apollos,` -- `and I of Cephas,` -- `and I of Christ.`
1 List do Koryntian 1,12

World English Bible

Now I mean this, that each one of you says, "I follow Paul," "I follow Apollos," "I follow Cephas," and, "I follow Christ."
1 List do Koryntian 1,12

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić