„Przenocujże tu już przez tę noc, a jutro rano, jeśliż on tobie prawo bliskości twe będzie zachować chciał, dobrze, niechajże będzie bliższem, a jeśliżci go nie będzie chciał zachować, ja to prawo bliskości zachowam tobie, świadkiem mi jest Pan, a przetoż tu śpi aż do poranku.”

Biblia Brzeska: Księga Rut 3,13

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 1,13

Biblia Warszawska

Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was został ukrzyżowany albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 1,13

Biblia Brzeska

Izali jest rozdzielon Krystus? Azaż Paweł jest ukrzyżowan za was? Abo w imię Pawłowe jesteście pokrzczeni.
1 List św. Pawła do Koryntian 1,13

Biblia Gdańska

Rozdzielonyż jest Chrystus? Azaż Paweł za was ukrzyżowany? Alboście w imię Pawłowe ochrzczeni?
1 Koryntów 1,13

Biblia Tysiąclecia

Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?
1 List do Koryntian 1,13

Biblia Jakuba Wujka

Rozdzielony jest Chrystus? Azaż Paweł jest za was ukrzyżowan? Abo w imię Pawłowe jesteście ochrzczeni?
1 List do Koryntian 1,13

Nowa Biblia Gdańska

Czy Chrystus jest podzielony? Czy został za was ukrzyżowany Paweł, lub w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?
Pierwszy list do Koryntian 1,13

Biblia Przekład Toruński

Rozdzielony jest Chrystus. Czy Paweł został za was przybity do krzyża lub w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?
1 List do Koryntian 1,13

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Czy Chrystus jest podzielony? Czy Paweł został za was ukrzyżowany? Czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?
I List do Koryntian 1,13

American Standard Version

Is Christ divided? was Paul crucified for you? or were ye baptized into the name of Paul?
1 List do Koryntian 1,13

Clementine Vulgate

Divisus est Christus ? numquid Paulus crucifixus est pro vobis ? aut in nomine Pauli baptizati estis ?
1 List do Koryntian 1,13

King James Version

Is Christ divided? was Paul crucified for you? or were ye baptized in the name of Paul?
1 List do Koryntian 1,13

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

μεμερισται ο χριστος μη παυλος εσταυρωθη υπερ υμων η εις το ονομα παυλου εβαπτισθητε
1 List do Koryntian 1,13

Young's Literal Translation

Hath the Christ been divided? was Paul crucified for you? or to the name of Paul were ye baptized;
1 List do Koryntian 1,13

World English Bible

Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were you baptized into the name of Paul?
1 List do Koryntian 1,13

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić