„Łagodnie nauczający tych, którzy się sprzeciwiają; może kiedyś Bóg da im pokutę, aby uznali prawdę;”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: II List do Tymoteusza 2,25

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 1,10

Biblia Warszawska

A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 1,10

Biblia Brzeska

Proszę was tedy, bracia! Przez imię Pana naszego, Jezu Krysta, abyście toż mówili wszyscy, a iżby nie były miedzy wami rozerwania, ale żebyście byli spojeni jednakimże umysłem i zdaniem.
1 List św. Pawła do Koryntian 1,10

Biblia Gdańska

A proszę was, bracia! przez imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście toż mówili wszyscy, a iżby nie były między wami rozerwania, ale abyście byli spojeni jednakim umysłem i jednakiem zdaniem.
1 Koryntów 1,10

Biblia Tysiąclecia

A przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni, i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli.
1 List do Koryntian 1,10

Biblia Jakuba Wujka

Lecz proszę was, bracia, przez imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście toż mówili wszyscy a iżby nie były między wami rozerwania, ale bądźcie doskonali w jednym rozumieniu i w jednej nauce.
1 List do Koryntian 1,10

Nowa Biblia Gdańska

Ale proszę was, bracia, przez Imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy to samo mówili i nie było między wami rozłamów, ale byście byli wyposażeni w tę samą myśl oraz w ten sam cel.
Pierwszy list do Koryntian 1,10

Biblia Przekład Toruński

A wzywam was, bracia, przez imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy mówili to samo, żeby nie było między wami rozłamów i abyście byli zespoleni jednym duchem i jedną myślą.
1 List do Koryntian 1,10

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Proszę więc was, bracia, przez imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, żebyście wszyscy to samo mówili i żeby nie było wśród was rozłamów, ale abyście byli zespoleni jednakowym umysłem i jednakowym zdaniem.
I List do Koryntian 1,10

American Standard Version

Now I beseech you, brethren, through the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing and [that] there be no divisions among you; but [that] ye be perfected together in the same mind and in the same judgment.
1 List do Koryntian 1,10

Clementine Vulgate

Obsecro autem vos fratres per nomen Domini nostri Jesu Christi : ut idipsum dicatis omnes, et non sint in vobis schismata : sitis autem perfecti in eodem sensu, et in eadem sententia.
1 List do Koryntian 1,10

King James Version

Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you; but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment.
1 List do Koryntian 1,10

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

παρακαλω δε υμας αδελφοι δια του ονοματος του κυριου ημων ιησου χριστου ινα το αυτο λεγητε παντες και μη η εν υμιν σχισματα ητε δε κατηρτισμενοι εν τω αυτω νοι και εν τη αυτη γνωμη
1 List do Koryntian 1,10

Young's Literal Translation

And I call upon you, brethren, through the name of our Lord Jesus Christ, that the same thing ye may all say, and there may not be divisions among you, and ye may be perfected in the same mind, and in the same judgment,
1 List do Koryntian 1,10

World English Bible

Now I beg you, brothers, through the name of our Lord, Jesus Christ, that you all speak the same thing and that there be no divisions among you, but that you be perfected together in the same mind and in the same judgment.
1 List do Koryntian 1,10

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić